Integritet och säkerhet

Information om Kameraövervakning

Integritet är viktigt för oss och du som är på besök i Fortnoxhuset behöver veta att alla in- och utgångar i huset är kameraövervakade. Denna sida beskriver varför vi har kameror i byggnaden och hur länge inspelningarna sparas.

Kameraövervakning i Fortnoxhuset

Fortnox AB med organisationsnummer 556469-6291, är personuppgiftsansvarig för kameraövervakningen och behandlingen av dina personuppgifter. De uppgifter som samlas in är video med rörliga bilder utan ljud och sker vid samtliga in- och utgångar i Fortnoxhuset.

Vilket är ändamålet – det vill säga varför kameraövervakar vi ingångarna?

Kameraövervakning finns av säkerhetsskäl för att i efterhand kunna kontrollera vilka som har varit i byggnaden och uppnå spårbarhet. Det finns också för att notifiera om rörelser sker utanför arbetstiden för att förhindra stöld och obehörigt tillträde.

Hur länge sparar vi materialet och vilka har tillgång till det?

Material från kameraövervakning sparas i 90 dagar för att uppnå de ändamål som kamerabevakningen bedrivs för. Därefter raderas materialet automatiskt. Fortnox IT-avdelning har behörighet till materialet och att ge tillgång, vilket sker enligt dokumenterade rutiner och kontroller för att förhindra att ingen obehörig eller utan skäl får tillgång.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på om du är med i en videoinspelning hos oss, vilket du kommer vara om du har besökt Fortnoxhuset de senaste 90 dagarna. Har du inte det kommer du inte finnas med. Eftersom behandlingen sker baserat på den lagliga grunden intresseavvägning kan du invända behandlingen. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, men vi ser gärna att du kontaktar oss först så att vi har möjlighet att utreda ditt klagomål innan.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill kontakta oss gällande behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Fortnox hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsten. Fortnox support fungerar som en förlängd arm för att hjälpa dig med dataskyddsrelaterade frågor. Vi har även ett dedikerat dataskyddsteam bestående av dataskyddsspecialister och Fortnox DPO, som du når via dataskydd@www.fortnox.se.

Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades i april 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats.