Integritet och säkerhet

Information om Kameraövervakning

Integritet är viktigt för oss och du som är på besök i Fortnoxhuset behöver veta att alla in- och utgångar i huset är kameraövervakade. Denna sida beskriver varför vi har kameror i byggnaden och hur länge inspelningarna sparas.

camera.png

Kameraövervakning i Fortnoxhuset

Fortnox AB med organisationsnummer 556469-6291, är personuppgiftsansvarig för kameraövervakningen och behandlingen av dina personuppgifter. De uppgifter som samlas in är video med rörliga bilder utan ljud och sker vid samtliga in- och utgångar i Fortnoxhuset.

Kameraövervakning finns av säkerhetsskäl för att kunna kontrollera vilka som passerar in- och ut i Fortnoxhuset för att uppnå spårbarhet. Alla besökare ska verifiera sig i receptionen och eskorteras till och från dörren. De som bär passerkort eller har nycklar är behöriga att vara i lokalerna. Bevakning finns också av skälet att notifiera om rörelser sker utanför arbetstiden för att förhindra inbrott och stöld.

En laglig grund krävs för att få behandla personuppgifter. Information om vart en viss person befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person. Kamerabevakningen ses därför som en behandling av personuppgifter och kräver en laglig grund. Fortnox lagliga grund för behandlingen är intresseavvägning, vilket innebär att det finns ett intresse för Fortnox att kamerabevaka för att förebygga och utreda obehörig vistelse i Fortnoxhuset. Det sker för att öka säkerheten och förhindra inbrott.

Material från kameraövervakning sparas i 90 dagar för att uppnå de ändamål som kamerabevakningen bedrivs för. Därefter raderas materialet automatiskt. Fortnox IT-avdelning har behörighet till materialet och att ge tillgång, vilket sker enligt dokumenterade rutiner och kontroller för att förhindra att ingen obehörig eller utan skäl får tillgång.

Du har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på om du är med i en videoinspelning hos oss, vilket du kommer vara om du har besökt Fortnoxhuset de senaste 90 dagarna. Har du inte det kommer du inte finnas med. Eftersom behandlingen sker baserat på den lagliga grunden intresseavvägning kan du invända behandlingen. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, men vi ser gärna att du kontaktar oss först så att vi har möjlighet att utreda ditt klagomål innan.

Om du har frågor eller vill kontakta oss gällande behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Fortnox hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsten. Fortnox support fungerar som en förlängd arm för att hjälpa dig med dataskyddsrelaterade frågor. Vi har även ett dedikerat dataskyddsteam bestående av dataskyddsspecialister och Fortnox DPO, som du når via dataskydd@fortnox.se.

Denna informationstext uppdaterades i juni 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats.