Integritet och säkerhet

Personuppgifter i Fortnox

Du som kund har ett flertal saker som du behöver tänka på gällande behandling av personuppgifter i Fortnox program där du är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medlen.

Fullständig översikt av personuppgifter i Fortnox program

Fortnox är programleverantör och personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i Fortnox program. Det är du som personuppgiftsansvarig som behöver veta vilka uppgifter du samlar in, varför och hur länge du ska ha kvar dessa uppgifter i programmet. Vilka personuppgifter som kommer att behandlas av dig i Fortnox program vet bara du. Om det är en privatpersons eller enskild firmas uppgifter som då blir personuppgifter eller ett aktiebolags uppgifter vet bara du. I en utredning vilka personuppgifter som kan komma att behandlas kom vi fram till att följande uppgifter kan bli personuppgifter.

 

Fullständig översikt av personuppgifter i Fortnox program

 

Känsliga personuppgifter i Fortnox program

Vilka känsliga personuppgifter som kommer att behandlas av dig i Fortnox program vet bara du. Om du till följd av den verksamhet som du, dina kunder eller leverantörer bedriver kommer att behandla känsliga personuppgifter är du skyldig att innan sådan behandling påbörjas ta reda på vilka säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling. Om du behandlar känsliga personuppgifter måste du ta reda på. Integritetsskyddsmyndigheten skriver mer om behandling av känsliga personuppgifter här.

I ett försök att hjälpa dig ta reda på vilka säkerhetsåtgärder du kan behöva ta ställning till har vi sammanställt ett antal funktioner i programmet som inte bör användas, samt vilka personuppgifter som kan komma att behandlas via dessa funktioner.

 

Funktioner som inte har säkerhetsnivå för behandling av känsliga personuppgifter