Integritetspolicy

Välkommen till Fortnox sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Fortnox tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem och hemsidan.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och tjänster

I denna policy nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen Fortnox Bokföring, Fortnox Fakturering, Fortnox Order, Fortnox Anläggningsregister, Fortnox CRM säljstöd, Fortnox Arkivplats, Fortnox Tidredovisning, Fortnox Lön, Fortnox Autogiro, Fortnox Integration, Fortnox Plustjänster samt kommande produkter som Användaren kan köra över Internet1 . Fortnox Plustjänster är transaktionsbaserade tjänster som debiteras efter nyttjande. De tjänster som Du faktureras för kallas nedan Tjänsten.

Behandling för vilken Fortnox är personuppgiftsansvarig

Fortnox är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du:

Vilka personuppgifter behandlar vi när du blir kund?

Vilka personuppgifter2 som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller elev som använder Fortnox program under sin utbildning. De personuppgifter du då uppger vid beställning av Tjänsten är personnummer samt adress och telefonnummer utöver namn och e-post, som alla kunder uppger vid beställning. Vi behandlar även ett kundnummer och användarnamn som vi skapar åt dig, samt din IP-adress som kan kopplas till dig som person. Vid anmälning till utbildningar fyller du i namn, e-post samt även telefonnummer. När du besöker Fortnox hemsida behandlas personuppgifter med hjälp av cookies.

Vad är cookies och hur använder vi cookies?

Fortnox hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder Fortnox cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

Det finns två typer av cookies och på Fortnox webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Fortnox webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Fortnox hemsida.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Fortnox registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att Fortnox ska kunna tillhandahålla Tjänsten, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, administrera anmälan till utbildningar, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). Fortnox är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.  

Vilka delar vi personuppgifter med?

I det fall Användaren använder Fortnox tjänster för EDI-fakturor samtycker Användaren till att Fortnox lämnar ut personuppgifter för vilka Fortnox är personuppgiftsansvarig till Fortnox underleverantör av tjänster avseende EDI-fakturor. Syftet med detta är att informera användarens kunder och leverantörer om att användaren finns tillgänglig för att skicka och/eller ta emot EDI-fakturor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Fortnox sparar dina uppgifter så länge det finns en kundrelation och är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Vid Avtalets upphörande ska Fortnox radera alternativt anonymisera Användarens personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Användaren äger rätt att en gång per år begära ett registerutdrag från Fortnox för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Användaren. Fortnox ska, om Användare så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Behandling för vilken Användaren är personuppgiftsansvarig

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. Fortnox är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att tillse att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i personuppgiftslagen följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. Fortnox ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har Fortnox?

Fortnox ska behandla personuppgifter för vilka Fortnox är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och personuppgiftslagen. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för Fortnox äger Fortnox rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader.

Fortnox har rätt att utföra behandling av personuppgifter utanför EU och EES-området. Fortnox äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Fortnox är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Fortnox enligt detta Avtal. Fortnox ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som Fortnox har anlitat.

Om du vill veta mer

Har du frågor om detta dokument och behandlingen av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@fortnox.se.

 

1 De webbläsare som stöds framgår på www.fortnox.se

2 Personuppgifter är ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” Personuppgiftslag (1998:204)

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB