Fortnox klimatpåverkan

Vi vill genom förändringar i vår dagliga verksamhet och i samarbeten med andra minska våra koldioxidutsläpp och vår klimatpåverkan. Vi måste ta vårt ansvar för klimatet och bidra till en hållbar utveckling. Från och med 2021 är vi ett klimatneutralt företag enligt standarden PAS 2060:2014. Vårt mål är att bli klimatpositiva senast 2023.

Vi börjar med att ta ett tydligt grepp och ansvar för vår egna verksamhet men på sikt vill vi göra det möjligt för kunden att bli mer miljömässigt hållbar genom våra tjänster och produkter. Fortnox hade 2020 ett klimatavtryck på 737 ton CO2e i vår verksamhet. Klimatavtrycket vill vi minska genom att till 2025:

  • Köpa in 25 procent färre elektronikprodukter/öka andelen begagnad elektronik
  • Fasa ut fossilt bränsle för tjänsteresor med bil
  • Halvera andelen fysiska brev till kund (2020 var cirka 6,5 % av våra utskick fysiska)

Läs hela klimatredovisningen här. Vi har valt att samarbete med Tricorona Climate Partner vars klimatanalytiker beräknar Fortnox klimatavtryck enligt GHG-protokollet och PAS 2060:2014. Granskningen (sk Other Party Validation) är genomförd av KPMG.

Fotavtryck av gräs i öknen
En vindkraftverkspark i ett grönt åkerlandskap fotograferad ovanifrån

Vi arbetar för att sänka våra koldioxidutsläpp, skapa cirkulära flöden och minska påverkan på miljön. Vi försöker göra medvetna val och ha en hållbar resurshantering i det vi gör, men vi är också ödmjuka inför att vi är på en resa och inte är nöjda. Detta ska samtidigt ställas mot att vi behöver ha nödvändig utrustning samt resa för att träffa kund, vilket trots allt ger ett klimatavtryck. Att nå ut med hållbara tjänster till våra kunder kommer att ge störst effekt på sikt. För vårt klimatavtryck väljer vi att kompensera i tre olika projekt:

  • Solcellsprojekt i Godawari i Indien. Projektet är certifierat enligt CDM och verifierat av Gold Standard. Läs mer om projektet här.
  • Trädplanterings- och skogsbevarandeprojekt Tropical mix i Panama. Projektet är verifierat av Gold Standard. Läs mer om projektet här.
  • Kolinlagring genom spjutspetsprojektet Climeworks Direct Air Capture på Island. Läs mer om projektet här.

Mer hållbara val för miljön och framtiden

Det börjar bli bråttom. Vi måste göra vad vi kan för att begränsa den globala temperaturökningen med sikte mot 1,5 grad till 2030. Därför har Fortnox fler områden där vi ställer krav i strävan mot hållbar utveckling. Vi utvecklar exempelvis möjligheter för medarbetare att resa mer hållbart till och från jobbet. Men vi har också redan ställt om genom att exempelvis ha 100 procent förnybart i våra lokaler och serverhallar. Vi väljer tåg framför bil och flyg. I vår Miljöpolicy kan ni läsa mer om vilka fler miljöaspekter Fortnox fokuserar på.

Sex unga glada personer gåendes på rad vända mot fotografen.

Du hittar vår senaste hållbarhetsrapport här