22 september 2021|Uppdaterad: 10 mars 2022

Valberedning för Fortnox 2022

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2021, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2022 är:

  • Monica Åsmyr, Swedbank Robur

  • Mathias Svensson, First Kraft AB

  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder

  • Olof Hallrup, styrelseordförande FortnoxValberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2021.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2022 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 20 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.