Styrelse & ledning

Styrelse

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

Torbjörn Gunnarsson

Styrelseordförande
Född: 1959, invald i styrelsen 2016. Civilekonom, DHS, Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag: 
Vd Panare AB lantbruk/fastigheter, Ordförande Sparlån.se, Ordförande S:t Petersburg Property Company, ledamot i Orasolv AB, LGT Logistics och Gunnar Gunnarsson Fastighets AB.
Bakgrund: Egen företagare och investerare. Har 25 års erfarenhet av finansmarknad och företagsaffärer från ABB Financial Services och Hagströmer & Qviberg och har varit rådgivare till börsnoterade företag inom främst IT- och Telecom, bl a IFS, Readsoft och Sectra
Egna och närståendes aktieinnehav: 210 000 aktier.

Magdalena Persson

Född: 1971, invald i styrelsen 2016.
Ek.Mag. Linköpings Universitet och Ek Lic. Linköpings Tekniska Högskola
Övriga uppdrag: Vd Interflora AB, styrelseledamot i Affecto Oy.
Bakgrund: Arbetat i ledande roller främst inom IT industrin som vd för WM-data Business Partner, Enterprise Sales Director på Microsoft i Sverige, vd på SamSari AB och Senior Director Commercial Sales Microsoft Western Europe.
Egna och närståendes aktieinnehav: Ej aktieägare.

Olof Hallrup

Född: 1958, invald i styrelsen 2011.
Jur. kand., Civ. EK. Fil Kand. i Handelsrätt.
Övriga uppdrag: Huvudägare till KarlO Hallrup AB.
Bakgrund: Aktiemäklare, Optionsmäklare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 80 och 90- talen. Från 1999 har han huvudsakligen arbetat med affärsutveckling och i eget bolag varit aktiv som riskkapitalist med ett 20-tal olika engagemang.
Egna och närståendes aktieinnehav: 12 220 659 aktier.

Johan Berg

Född: Född 1959, invald i styrelsen 2016.
BSc Systemvetenskaplig linje Uppsala Universitet.
Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande Aditro Group AB och styrelseledamot i Itello AB och istone AB.
Bakgrund: Mer än 30 års erfarenhet från programvaruindustrin, bl.a. som vd för Intentia R&D AB, Executive Vice President på Intentia International AB, vd för Boss Media AB, COO på Gtech G2 Ltd, samt vd för IBS AB och Aditro Group AB.
Egna och närståendes aktieinnehav: 10 100 aktier.

Anna Frick

Född: 1968, invald i styrelsen 2016.
MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.
Övriga uppdrag: Vd på digitalbyrån Oakwood Creative. Styrelseledamot i Frisq (publ), Leo Vegas (publ) och Nordnet (publ) – utmanarbolag med digital affär.
Bakgrund: 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och byråkonsult och inom kommunikation såväl nationellt som internationellt.
Egna och närståendes aktieinnehav: 3 800 aktier.

Ledning

Nils Carlsson

CEO
Styrelseordförande i Nox Finans AB
Född 1969
nils.carlsson@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier.
Optioner i Fortnox: 200 000 st Teckningsoptioner

Joachim Lindow

CEO Nox Finans
Född 1965
joachim.lindow@noxfinans.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 100 000 st Teckningsoptioner

Karin Korpe

Chief Financial Officer
Född 1962
Anställd i bolaget sedan 2008
karin.korpe@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav: 2 000 aktier.
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Jesper Svensson

Chief Technical Officer
Född 1972
Anställd i bolaget sedan 2013
jesper.svensson@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer
Född 1981
Anställd i bolaget sedan 2014
andreas.fridell@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Victoria Hubertsson

Chief Customer Officer
Född 1973
Anställd i bolaget sedan 2014
victoria.hubertsson@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Sara Nylén

Chief People Officer
Född 1974
Anställd i bolaget sedan 2014
sara.nylen@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Revisor

Mats Kåvik
Född 1962. Auktoriserad revisor, Partner, Head of International Audit
Postadress:
KPMG Head Office
Mailing address:
P.O.Box 3018
169 03 SOLNA

Sidan senast uppdaterad 2017-10-28

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB