Styrelse och ledning

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

olof_hallrup-e1615296130701.jpg

Olof Hallrup

Styrelseordförande samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2011.

Utbildning: Jur. kand., Civilekonom, Fil Kand. i Handelsrätt.

Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.

Egna och närståendes innehav: 12 578 071 aktier.

andreas_kemi-e1615296431515.jpg

Andreas Kemi

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2018.

Bakgrund: Entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i teknologiföretag med SaaS-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt.Tidigare engagemang innefattar olika positioner inom Scala Business Solutions N.V., Epicor Software Corporation samt UCMS Group m.fl.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Tresorit AG, styrelseledamot i Bexio AG och Showell OY samt investerare i Quinyx AB.

Egna och närståendes innehav: 2 038 aktier.

anna_frick-e1615296454802.jpg

Anna Frick

Styrelseledamot samt ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016.

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Lohilo Foods AB (publ), Sensec Holding AB (publ), Svea Ekonomi AB, Above Agency AB, Insamlingsstiftelsen War Child.

Egna och närståendes innehav: 3 076 aktier.

magnus_gudehn-e1615296570831.jpg

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Lång erfarenhet av ledning, teknik, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Många olika roller på konsultbolaget HiQ varav 15 år som vd för olika HiQ-bolag. Arbetar nu som strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot IT-Total AB.

Egna och närståendes innehav: 1 500 aktier.

tuva_palm-e1615296602870.jpg

Tuva Palm

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2020.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund: Gedigen teknisk bakgrund och karriär som ledare med fokus på expansion och digital transformation. Har bland annat varit utvecklingschef på Nordnet och Oracle, samt produktdirektör på Klarna. Idag produktchef på musik big data-bolaget Utopia Music, samt har styrelseuppdrag för bolag i tillväxtfas. Grundare och förvaltare av aktiefonden SHE Invest.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Lunar Way AB och Easy Park Group.

Egna och närståendes innehav: Inga.

Koncernledning

Tommy Eklund

Tommy Eklund

VD

Anställd sedan 2020.

Egna och närståendes innehav: 100 000 köpoptioner.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Linnéuniversitetet.

tommy.eklund@fortnox.se

Roger Hartelius

Roger Hartelius

Vice VD/CFO

Anställd sedan 2017.

Egna och närståendes innehav: 35 000 aktier samt 2 000 teckningsoptioner.

roger.hartelius@fortnox.se

Camilla Skoog

Camilla Skoog

Affärsområdeschef Byrån

Anställd sedan 2013.

Egna och närståendes innehav: 12 000 aktier. Inga teckningsoptioner.

camilla.skoog@fortnox.se

Jesper Svensson

Jesper Svensson

Affärsområdeschef Entreprenören

Anställd sedan 2013.

Egna och närståendes innehav: 12 052 aktier samt 2 000 teckningsoptioner.

jesper.svensson@fortnox.se

Johan Lundgren

Johan Lundgren

COO / Affärsområdeschef Firman

Anställd sedan 2021.

Egna och närståendes innehav: 750 aktier samt 5 000 teckningsoptioner.

johan.lundgren@fortnox.se

Louise Bagewitz

Louise Bagewitz

Affärsområdeschef Pengar

Anställd sedan 2020.

Egna och närståendes innehav: Inga.

louise.bagewitz@fortnox.se

Ola Bergqvist

Ola Bergqvist

Tf Affärsområdeschef Företagande

Anställd sedan 2019.

Egna och närståendes innehav: Inga.

ola.bergqvist@fortnox.se

Anna Bergius

Anna Bergius

Affärsområdeschef Offerta

Anställd sedan 2021.

Egna och närståendes innehav: 5 000 teckningsoptioner.

anna.bergius@fortnox.se

Revisor

Dan Beitner

Huvudansvarig revisor, KPMG
Postadress: KPMG Vasagatan 16 Box 382 101 27 Stockholm

Sidan senast uppdaterad 2021-10-22