Styrelse & ledning

Styrelse

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

Andreas Kemi har en lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt. Tidigare engagemang innefattar olika positioner inom Scala Business Solutions N.V., Epicor Software Corporation samt UCMS Group m.fl.

Nuvarande uppdrag innefattar styrelseordförande i Tresorit AG samt investerare i Quinyx AB.

Trond Dale har en lång karriär inom investmentbanking innefattande Chemical Bank i Oslo, Goldman Sachs i London och Credit Agricole i Stockholm där han innehade positionen som Managing Director och chef for Capital Markets. De senaste fem åren har han fokuserat på finansieringslösningar för små och medelstora teknik och tillväxtföretag genom ABS Global Factoring och Beringer Finance.

Nuvarande styrelseuppdrag är Racom AS, Norge.

Anna Frick invald i styrelsen 2016, har 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och byråkonsult och inom kommunikation såväl nationellt som internationellt. Hon har studerat MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.
Anna har övriga uppdrag som Vd på digitalbyrån Oakwood Creative. Styrelseledamot i Frisq (publ), Leo Vegas (publ) och Nordnet (publ) – utmanarbolag med digital affär.

Olof Hallrup Född: 1958 Utbildning: Jur. kand., Civ. EK. Fil Kand. i Handelsrätt.
Övriga uppdrag: Huvudägare till Karlo Förvaltnings AB. Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag. Egna och närståendes aktieinnehav: 12 541 739 aktier.

Kerstin Sundberg har en lång erfarenhet som auktoriserad revisor, finansiell rådgivare och partner i globala revisions- och konsultbolag, senast Deloitte. Hon har en omfattande erfarenhet av medelstora tillväxtföretag.
Nuvarande styrelseuppdrag är Världsnaturfonden.

Ledning

Nils Carlsson

CEO
Styrelseordförande i Fortnox Finans AB samt styrelsemedlem i Svensk Fastighetsförmedling.
Född 1969
nils.carlsson@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier.
Optioner i Fortnox: 200 000 st Teckningsoptioner

Joachim Lindow

CEO Fortnox Finans
Född 1965
joachim.lindow@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 100 000 st Teckningsoptioner

Jesper Svensson

Chief Technical Officer
Född 1972
Anställd i bolaget sedan 2013
jesper.svensson@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Sara Nylén

Chief People Officer
Född 1974
Anställd i bolaget sedan 2014
sara.nylen@fortnox.se
Egna och närståendes aktieinnehav:
Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Johan Swedenborg

Chief Marketing Officer
Född 1975
Anställd i bolaget sedan 2017
johan.swedenborg@fortnox.se

Cesar Nilsson

Chief Product & Business Development Officer
Född 1984
Anställd i bolaget sedan 2008
cesar.nilsson@fortnox.se

Roger Hartelius

CFO
Född 1972
Anställd i bolaget sedan 2017
roger.hartelius@fortnox.se

Johanna Arvung

Chief Customer Officer
Född 1978
Anställd i bolaget sedan 2018
johanna.arvung@fortnox.se

Camilla Skoog

Chief Sales Officer
Född 1973
Anställd i bolaget sedan 2013
camilla.skoog@fortnox.se

Åsa Andersson

CEO Fortnox Försäkringar
Född 1975
Anställd i bolaget sedan 2018
asa.andersson@fortnox.se

Revisor

Mats Kåvik
Född 1962. Auktoriserad revisor, Partner, Head of International Audit
Postadress:
KPMG Head Office
Mailing address:
P.O.Box 3018
169 03 SOLNA

Sidan senast uppdaterad 2018-04-05

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB