Styrelse och ledning

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

Trond Dale

Trond Dale

Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2018. Har en lång karriär inom investmentbanking innefattande Chemical Bank i Oslo,
Goldman Sachs i London och Credit Agricole i Stockholm där han innehade positionen som Managing Director och chef for Capital Markets.

De senaste fem åren har han fokuserat på finansieringslösningar för små och medelstora teknik- och tillväxtföretag genom ABS Global Factoring och Beringer Finance.

Utbildning: Civilekonom, University of St. Gallen. Nuvarande styrelseuppdrag är Racom AS, Norge.

Andreas Kemi

Andreas Kemi

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2018. Entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller
som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt. Tidigare engagemang innefattar olika positioner inom Scala Business Solutions N.V.,
Epicor Software Corporation samt UCMS Group m.fl. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Tresorit AG samt investerare i Quinyx AB.

Eget och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier.

Anna Frick

Anna Frick

Styrelseledamot samt ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016. Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och byråledare inom kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Utbildning:  MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Odd Molly International AB (publ), Svea Ekonomi AB, Alvestaglass AB, Nordnet,  Insamlingsstiftelsen War Child.

Eget och närståendes aktieinnehav: 4 500 aktier.

Olof Hallrup

Olof Hallrup

Styrelseledamot samt ledmot i revisionsutskottet

Senast invald i styrelsen 2018. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.

Utbildning: Jur. kand., Civilekonom, Fil Kand. i Handelsrätt.

Övriga uppdrag: Huvudägare till Karlo Förvaltnings AB. Bakgrund: Förvaltare.

Eget och närståendes aktieinnehav: 12 541 739 aktier.

Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2018. Har en lång erfarenhet som auktoriserad revisor, finansiell rådgivare och partner i globala revisions- och konsultbolag, senast Deloitte. Hon har en omfattande erfarenhet av medelstora tillväxtföretag.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i stiftelsen Världsnaturfonden.

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 000 aktier.

Magnus Gudéhn

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019. Har en lång karriär som ledare av konsultverksamhet och försäljning.
Under de senaste sex åren har han som VD för HiQ Stockholm ansvarat för verksamhet och affärsutveckling inom ett bolag som idag omfattar 4 affärsområden och 475 personer.
Tidigare erfarenhet omfattar ledande positioner för konsultverksamhet inom finans, verksamhetsutveckling,
samt försäljning där han bland annat byggt flera framgångsrika konton för varierande kunder.

Ledning

Nils Carlsson

Nils Carlsson

CEO

Styrelseordförande i Fortnox Finans AB samt styrelsemedlem i Svensk Fastighetsförmedling. Anställd i bolaget sedan 2016.

nils.carlsson@fortnox.se

Joachim Lindow

Joachim Lindow

CEO Fortnox Finans

Anställd i bolaget sedan 2017.

Optioner i Fortnox: 100 000 st Teckningsoptioner

joachim.lindow@fortnox.se

Åsa Andersson

Åsa Andersson

CEO Fortnox Försäkringar

Anställd i bolaget sedan 2018.

Optioner i Fortnox: 20 000 st Teckningsoptioner.

asa.andersson@fortnox.se

Jesper Svensson

Jesper Svensson

Chief Technical Officer

Anställd i bolaget sedan 2013.

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner.

jesper.svensson@fortnox.se

Sara Nylén

Sara Nylén

Chief People Officer

Anställd i bolaget sedan 2014.

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner.

sara.nylen@fortnox.se

Johan Swedenborg

Johan Swedenborg

Chief Marketing Officer

Anställd i bolaget sedan 2017.

Optioner i Fortnox: 25 000 st Teckningsoptioner.

johan.swedenborg@fortnox.se

Cesar Nilsson

Cesar Nilsson

Chief Product & Business Development Officer

Anställd i bolaget sedan 2008.

Optioner i Fortnox: 20 000 st Teckningsoptioner.

cesar.nilsson@fortnox.se

Roger Hartelius

Roger Hartelius

CFO

Anställd i bolaget sedan 2017.

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner.

roger.hartelius@fortnox.se

Johanna Arvung

Johanna Arvung

Chief Customer Officer

Anställd i bolaget sedan 2018.

Optioner i Fortnox: 20 000 st Teckningsoptioner.

johanna.arvung@fortnox.se

Camilla Skoog

Camilla Skoog

Chief Sales Officer

Anställd i bolaget sedan 2013.

Optioner i Fortnox: 22 000 st Teckningsoptioner.

camilla.skoog@fortnox.se

Revisor

Dan Beitner

Född 1974. Auktoriserad revisor, Partner, Financial Service Audit.
Postadress: KPMG Vasagatan 16 Box 382 101 27 Stockholm

Sidan senast uppdaterad 2019-06-03