Styrelse och ledning

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

Olof Hallrup

Olof Hallrup

Styrelseordförande samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2011. Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.

Utbildning: Jur. kand., Civilekonom, Fil Kand. i Handelsrätt.

Övriga uppdrag: Huvudägare till Karlo Förvaltnings AB.

Eget och närståendes aktieinnehav: 12 578 071 aktier.

Andreas Kemi

Andreas Kemi

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2018. Entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt. Tidigare engagemang innefattar olika positioner inom Scala Business Solutions N.V., Epicor Software Corporation samt UCMS Group m.fl. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Tresorit AG, styrelseledamot i Bexio AG och Showell OY samt investerare i Quinyx AB.

Eget och närståendes aktieinnehav: 3 500 aktier.

Anna Frick

Anna Frick

Styrelseledamot samt ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016. Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Odd Molly International AB (publ), Svea Ekonomi AB, Lohilo Foods AB, Above Agency AB, Insamlingsstiftelsen War Child.

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 494 aktier.

Magnus Gudéhn

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019. Har en lång karriär som ledare av konsultverksamhet och försäljning.
Under de senaste sex åren har han som VD för HiQ Stockholm ansvarat för verksamhet och affärsutveckling inom ett bolag som idag omfattar 4 affärsområden och 475 personer.
Tidigare erfarenhet omfattar ledande positioner för konsultverksamhet inom finans, verksamhetsutveckling,
samt försäljning där han bland annat byggt flera framgångsrika konton för varierande kunder.

Eget och närståendes aktieinnehav: 1 000 aktier.

Tuva Palm

Tuva Palm

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2020. Gedigen teknisk bakgrund och karriär som ledare med fokus på expansion och digital transformation. Har bland annat varit utvecklingschef på Nordnet och Oracle, samt produktdirektör på Klarna. Idag verksam inom företagsrådgivning och med styrelseuppdrag för bolag i tillväxtfas. Grundare och förvaltare av aktiefonden SHE Invest.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Leo Vegas, Lunar Bank, och EasyPark. Strategisk rådgivare för Advisa’s styrelse.

Utbildning: Civilingenjör

Koncernledning

Tommy Eklund

Tommy Eklund

VD

Anställd i bolaget sedan 2020

Optioner i Fortnox: 100 000 st Köpoptioner

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Linnéuniversitetet

tommy.eklund@fortnox.se

Roger Hartelius

Roger Hartelius

Vice VD

Anställd i bolaget sedan 2017.

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner.

roger.hartelius@fortnox.se

Camilla Skoog

Camilla Skoog

Affärsområdeschef

Anställd i bolaget sedan 2013.

Optioner i Fortnox: 22 000 st Teckningsoptioner.

camilla.skoog@fortnox.se

Jesper Svensson

Jesper Svensson

Affärsområdeschef

Anställd i bolaget sedan 2013.

Aktier i Fortnox: 16 552 st

jesper.svensson@fortnox.se

Joachim Lindow

Joachim Lindow

Affärsområdeschef

Anställd i bolaget sedan 2017.

Aktier i Fortnox: 55 000 st

joachim.lindow@fortnox.se

Johanna Arvung

Johanna Arvung

Affärsområdeschef

Anställd i bolaget sedan 2018.

Optioner i Fortnox: 20 000 st Teckningsoptioner.

johanna.arvung@fortnox.se

Viktoria Svedebäck

Viktoria Svedebäck

Affärsområdeschef

Anställd i bolaget sedan 2019.

viktoria.svedeback@fortnox.se

Revisor

Dan Beitner

Född 1974. Auktoriserad revisor, Partner, Financial Service Audit.
Postadress: KPMG Vasagatan 16 Box 382 101 27 Stockholm

Sidan senast uppdaterad 2020-07-02