• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Styrelse & Ledning

 

Styrelse

Vi vill att Fortnox ska fortsätta vara framgångsrikt med huvudet uppe i molnet, men ändå stå stadigt med fötterna på jorden. Därför består vår styrelse av människor som har erfarenhet av företagande i alla dess former och som vet att det krävs insikt, ödmjukhet och vilja till ständig förbättring om vi ska lyckas med att förbli småföretagens bästa vän.

 

Torbjörn Gunnarsson

Styrelseordförande

Född: 1959, invald i styrelsen 2016.
Civilekonom, DHS, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Vd Panare AB lantbruk/fastigheter, Ordförande Sparlån.se, Ordförande S:t Petersburg Property Company, ledamot i Orasolv AB, LF Östgöta och Gunnar Gunnarsson Fastighets AB

Bakgrund: Egen företagare och investerare. Har 25 års erfarenhet av finansmarknad och företagsaffärer från ABB Financial Services och Hagströmer & Qviberg och har varit rådgivare till börsnoterade företag inom främst IT- och Telecom, bl a IFS, Readsoft och Sectra

Egna och närståendes aktieinnehav: 210 000 aktier.

 

 

Magdalena Persson

Född: 1971, invald i styrelsen 2016.
Ek.Mag. Linköpings Universitet och Ek Lic. Linköpings Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: VD Interflora AB, styrelseledamot i Affecto Oy.

Bakgrund: Arbetat i ledande roller främst inom IT industrin som VD för WM-data Business Partner, Enterprise Sales Director på Microsoft i Sverige, VD på SamSari AB och Senior Director Commercial Sales Microsoft Western Europe.

Egna och närståendes aktieinnehav: Ej aktieägare.

 

Olof Hallrup

Född: 1958, invald i styrelsen 2011.
Jur. kand., Civ. EK. Fil Kand. i Handelsrätt.

Övriga uppdrag: Huvudägare till KarlO Hallrup AB. Styrelseordförande i Nox Finans AB.

Bakgrund: Aktiemäklare, Optionsmäklare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 80 och 90- talen. Från 1999 har han huvudsakligen arbetat med affärsutveckling och i eget bolag varit aktiv som riskkapitalist med ett 20-tal olika engagemang.

 

Egna och närståendes aktieinnehav: 12 220 659 aktier.

johan-berg-fortnox

Johan Berg

Född: Född 1959, invald i styrelsen 2016.
BSc Systemvetenskaplig linje Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande Aditro Group AB och styrelseledamot i Itello AB och istone AB.

Bakgrund: –Mer än 30 års erfarenhet från programvaruindustrin bl.a. som Vd Intentia R&D AB, Executive Vice President Intentia International AB, VD Boss Media AB, COO Gtech G2 Ltd, VD IBS AB och VD Aditro Group AB.

Egna och närståendes aktieinnehav: 10 100 aktier.

 

Anna Frick

Född: 1968, invald i styrelsen 2016.
MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Övriga uppdrag: VD på digitalbyrån Oakwood Creative. Styrelseledamot i Frisq (publ), Leo Vegas (publ) och Nordnet (publ) – utmanarbolag med digital affär.

Bakgrund: 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och byråkonsult och inom kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Egna och närståendes aktieinnehav: 3 800 aktier.

 

Ledning

 

nils-carlsson-fortnox

Nils Carlsson

Verkställande direktör

Född 1969 

nils.carlsson@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier.

Optioner i Fortnox: 200 000 st Teckningsoptioner

 

 

joachim-lindow-webb

Joachim Lindow

Verkställande direktör Nox Finans

Född 1965 

joachim.lindow@noxfinans.se

Egna och närståendes aktieinnehav:

Optioner i Fortnox: 100 000 st Teckningsoptioner

 

 

Karin Korpe

Ekonomichef

Född 1962 
Anställd i bolaget sedan 2008
karin.korpe@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav: 37 100 aktier.

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Jesper Svensson

Utvecklingschef

Född 1972
Anställd i bolaget sedan 2013
jesper.svensson@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav:

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner 

 

Andreas Fridell

Försäljningschef
Född 1981
Anställd i bolaget sedan 2014
andreas.fridell@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav:

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Victoria Hubertsson

Eftermarknadschef
Född 1973
Anställd i bolaget sedan 2014
victoria.hubertsson@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav:

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner

Sara Nylén

HR-chef
Född 1974
Anställd i bolaget sedan 2014
sara.nylen@fortnox.se

Egna och närståendes aktieinnehav:

Optioner i Fortnox: 50 000 st Teckningsoptioner