After Sales and Service

Levererar service i världsklass! Anser att varje kundmöte är unikt. Via olika kompetensgrupper får kunderna hjälp, svar på frågor och guidas i Fortnox program. Även abonnemangs-, faktura- och behörighetsfrågor tas väl omhand här.