Business Intelligence

Skapar förutsättningar för att ta rätt affärsbeslut genom dataanalys. Bidrar till en bättre produkt genom att förstå kunderna och deras behov bättre. Qlik Sense utvecklare, Data Scientists och Webanalytiker i en härlig blandning.