Finance and Legal

Proffs på ekonomi! Tar hand om det löpande arbetet med bolagets fakturering och bokföring. Sammanställer månads- och årsbokslut och kvartalsrapporter som kommuniceras till styrelsen och aktieägare.