Sales

Bygger och förvaltar relationen med Fortnox kunder. Tar hand om och hjälper kunderna i deras digitaliseringsresa, genom att sätta sig in i deras verksamhet och förstå deras behov. Har som ambition att alltid addera värde i varje kundkontakt och kundmöte.