• Alltid fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Överenskommelse mellan Fortnox AB och Fortnox International AB

Publicerat den 22 mars 2013
Pressmeddelande

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox International AB som ger Fortnox International rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox ABs produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Det tidigare avtalet har, som framgått av bl a årsredovisningen, varit föremål för omförhandling. De båda bolagen har nu träffat en ny uppgörelse/nytt avtal som huvudsakligen innebär att: