• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Marknadsför och sälj Fortnox program

För dig som vill använda Fortnox program i ditt erbjudande till dina kunder har vi ett återförsäljarprogram där kravet för att vara aktiv återförsäljare är att årligen förmedla/sälja Fortnox abonnemang motsvarande ett värde på 20 000 kronor. 

 

Vårt återförsäljarprogram innebär att provision utgår kvartalsvis i efterskott på de abonnemang som betalats av kunden till Fortnox, i två år räknat från att det förmedlade abonnemanget aktiverats. 

Fortnox erbjuder dig som Fortnox Återförsäljare kostnadsfria webbutbildningar i programmen för att ge dig de bästa förutsättningarna att själv kunna hjälpa dina kunder igång med sitt arbete i programmen och vi bistår dig med säljmaterial, exempelvis i form av aktuellt broschyrmaterial och logotyper för hemsidor.

 

För mer information om Fortnox Återförsäljare, fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig snarast.

Kontakta mig