Fortnox Återförsäljare

Marknadsför och sälj Fortnox program

För dig som vill använda Fortnox program i ditt erbjudande till dina kunder har vi ett återförsäljarprogram där kravet för att vara aktiv återförsäljare är att årligen förmedla/sälja Fortnox abonnemang motsvarande ett värde på 20 000 kronor. Vårt återförsäljarprogram innebär att provision utgår kvartalsvis i efterskott på de abonnemang som betalats av kunden till Fortnox, i två år räknat från att det förmedlade abonnemanget aktiverats. Fortnox erbjuder dig som Fortnox Återförsäljare kostnadsfria webbutbildningar i programmen för att ge dig de bästa förutsättningarna att själv kunna hjälpa dina kunder igång med sitt arbete i programmen och vi bistår dig med säljmaterial, exempelvis i form av aktuellt broschyrmaterial och logotyper för hemsidor.

Beställ här

Mer information om Fortnox Återförsäljare

Kontakta oss   0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB