Fortnox Lager

Enkelt lagerprogram för full koll på lagersaldon och lagervärde.

Fakturering i Fortnox.

Lager

 • Automatisk bokföring av lagervärdesförändringar
 • Stöd för flera lagerställen
 • Strukturartiklar och tillverkningsorder
199
kr/
mån
eller ring 0470 - 78 50 00

250 000+ användare

Fri support

30 dagar öppet köp

Allt är webbaserat

Översikt

Med Fortnox Lager kan du hantera hela din verksamhet under ett tak. Med stöd för flera lagerställen, lagervärdering enligt FIFO, inventering, och automatisk lagerbokföring får du full kontroll på lagersaldon och lagervärde. Är ni flera som vill jobba i Fortnox Lager? Beställ extra licenser för endast 59 kr/månad och användare.

Vill du veta mer? På vår Youtube-kanal kan du se mer om hur Fortnox Lager fungerar.

Funktionalitet

Aktiveringsguide

Föra att det ska vara enkelt att komma igång med Fortnox Lager finns en aktiveringsguide. Artikelregistret, som utgör grund för ingående saldon i lagret, analyseras som en del av aktiveringsguiden och kan automatiskt åtgärda exempelvis negativa lagersaldon. Du får även förslag på inställningar för Lager direkt i guiden och kan välja att behålla förslagen eller ändra.

Lagerhantering enligt FIFO

Lagersaldot kan endast påverkas via in- respektive utleveranser. Varje inleverans görs för ett specifikt datum, och varje utleverans plockar automatiskt den äldsta av respektive artikel. Detta ger ett ständigt korrekt och uppdaterat lagervärde enligt FIFO-principen (First In First Out).

Automatisk bokföring av lagervärdesförändringar

Alla förändringar i lagret bokförs automatiskt en gång per dygn. Man får med andra ord sin lagerbokföring uppdaterad med täta intervaller utan att behöva göra några extra manuella moment, och kan därmed följa företagets resultat och ekonomiska ställning avsevärt bättre än vad som annars varit fallet.

Stöd för fler lagerställen

För företag med fler än ett fysiskt lager finns möjlighet att använda funktionalitet för flera lagerställen. Lagervaror kan därmed fördelas på olika lagerställen vid inleverans. Vid utleverans kan man ange från vilket lager artikeln ska hämtas, och då görs reservation/leverans enligt FIFO-principen från det specifika lagerstället.

Inleverans via Leverantörsfaktura

Om du registrerar artikelrader via “Artikelregistrering” på Leverantörsfaktura så kommer lagervaror på dessa att automatiskt levereras in till lagret till rätt kostnad. Om du får Leverantörsfaktura via efaktura så får du automatiskt artikelrader med rätt antal utan att själv behöva skriva in dem. Använder du flera lagerställen kan du även välja till vilket lager respektive artikel ska levereras in till.

Reservation och utleverans via Order/Kundfakturaflödet

En order gör som standard en reservation i lagret. När Ordern sedan plockats ihop och levererats görs även utleveransen direkt från Ordermudulen. Ordern kan sedan faktureras på vanligt sätt, antingen av samma person som gjort utleveransen, eller någon annan som hanterar faktureringen. Man kan även välja att skapa Kundfaktura utan föregående Order, lagervarorna levereras då ut direkt från lagret.

Lagervärdesrapport

Lagervärdesrapporten visar lagervärde per artikel och totalt. Rapporten kan köras föra antingen samtliga lagerställen, eller för ett eller flera utvalda lagerställen. Rapporten visar värdet antingen för dagens datum, eller om man så vill för ett tidigare datum.

Inventering

Med inventeringsfunktionen kan du skriva ut inventeringsunderlag för alla artiklar, ett visst lager, en viss lagerhylla, eller bara göra stickprov på vissa artiklar. Resultatet för man in i inventeringsfunktionen och får därefter automatiska justeringar av både lagersaldo, lagervärde, samt bokföring.

Strukturartiklar och Tillverkningsorder

I Fortnox Lager finns möjlighet att definiera Strukturartiklar av typen “Tillverkning”, vilka sedan kan tillverkas och lagerföras. För en Tillverkningsartikel anges en artikelstruktur och ett eventuellt förädlingsvärde. Artikeln kan sedan väljas in på en Tillverkningsorder och de ingående delarna kan reserveras i lagret. När tillverkningen är klar lagerförs de tillverkade artiklarna samtidigt som de artiklar som ingår i strukturen levereras ut från lagret. Som vanligt i Fortnox Lager så hanteras lagerbokföringen automatiskt.

Dessutom
 • Manuell inleverans
 • Manuell utleverans
 • Möjlighet att retroaktivt ändra kostnad på en inleverans
 • Inleveranser i utländsk valuta
 • Överblick över levererbara ordrar
 • Hantering av negativa lagersaldon
 • Möjlighet till återföring till lagret från kreditfaktura
 • Spårbarhet för alla förändringar av lagersaldo och värde
 • Flera lagerplatser per lagerställe
 • Lagerlista med beställningspunkt och saldovarning
 • Lagerflytt
 • Lagerlista med aktuella saldon och export till CSV
 • Transaktionshistorik

Integrationer

Upptäck hur du kan effektivisera ditt arbete ytterligare med smarta integrationer och undvik dubbelarbete! De flesta integrationer mot Fortnox fungerar tillsammans med Fortnox Lager. Om du har en integration bör du dock kontrollera med leverantören av denna att den fungerar med Fortnox Lager innan du aktiverar Lagermodulen.

Samarbeta med din redovisningsbyrå

Över 14 400 redovisningskonsulter över hela landet arbetar dagligen i Fortnox och finns där för att hjälpa dig. Med våra program anpassar ni enkelt ert samarbete efter just ditt företags behov.

Att byta till Fortnox är enklare än du tror

Om du är ny kund till Fortnox kan du enkelt ta med dig information från ditt gamla ekonomisystem. I samband med att du byter till Fortnox så läser du in ditt befintliga artikelregister med aktuella saldon, dessa förs då över till Lager i samband med aktiveringen.

Sverigeledande på webbaserad bokföring

Fortnox består av ett brett utbud av program och tjänster för småföretagare, föreningar samt redovisnings - och revisionsbyråer. Fortnox program är enkla att använda, men ändå kraftfulla och funktionsrika nog att möta de flesta behov och önskemål. Välkommen till Fortnox - en värld av förenklad administration.

Kom igång med Fortnox Lager redan idag!

Enkelt lagerprogram för full koll på lagersaldon och lagervärde.

Fortnox

Lager

199
kr/
mån
eller ring

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB