• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Tidredovisning

Allt blir enklare när du håller ordning på din och dina medarbetares tid. I Fortnox Tidredovisning kan fakturaunderlag och löneutbetalningar genereras automatiskt efter dina önskemål i det flexibla programmet som du skräddarsyr för att passa just ditt företag. Du och dina medarbetare sköter er tidrapportering när och var ni vill.

99 kr/månad. Extra användare 59 kr/månad.

Beställ nu

Har du frågor om Fortnox Tidredovisning?
Ställ en fråga till oss

Med vår tidredovisning får du snabbt kontroll på din och de anställdas arbetade tid.

Upptäck fördelarna med Fortnox Tidredovisning

Överskådligt med veckorapportering

I Fortnox Tidredovisning sker tidredovisningen veckovis och när alla registreringar för en vecka är klara avlevererar du veckan för att tala om att den är klar för attestering/fakturering. Du kan alltid registrera tid för dig själv och om du har behörighet kan du även registrera tid för andra medarbetare.

Rapportering av tid, utlägg och milersättning

När du registrerar din tid anger du tidsåtgång, vad du har gjort och till vilket uppdrag det tillhör. Komplettera med utlägg och milersättning för att få ett komplett fakturaunderlag.

Integrerat med Fakturering

Rapporterad tid kan med automatik föras över till Fortnox Fakturering så att du enkelt kan fakturera eller delfakturera ett uppdrag.

Smidig koppling till Fortnox Lön

Koppla en medarbetare i Fortnox Tidredovisning till en anställd i Fortnox Lön. På så sätt kan den anställde i samma kalendervy rapportera tid mot kund samtidigt som han eller hon rapporterar närvaro och frånvaro som med automatik ska föras över till Fortnox Lön

Full koll med rapporter och statistik

Via den dynamiska rapportfunktionen kan du ta fram just den information du behöver, för alla eller en specifik medarbetare. Du kan begränsa tidsintervall och välja att titta på rapporterad tid per uppdrag, kund eller aktivitet och se vad som är fakturerat och ej fakturerat.

Låt medarbetarna rapportera sin tid

För de medarbetare som endast ska rapportera tid för sig själv och kunna ta ut rapporter på endast sin egen rapporterade tid, kan du skaffa en licens för Tidredovisning Personlig.

Funktioner i Fortnox Tidredovisning

Anteckningar och kommentar till registrering
Artiklar
Attest
Fakturaunderlag
Integrerat med Fortnox Fakturering
Integrerat med Fortnox Lön
Klarmarkering
Kunder
Löneunderlag
Mallar
Massattestering
Massfakturering
Medarbetare
Projekt
Rapporter och anpassade utskrifter
Registrering av utlägg
Statistik och spårning
Uppdrag
Veckoregistrering av tider

Ring 0470-78 50 00 för rådgivning eller...

Produktblad för Fortnox Tidredovisning (pdf)

Ladda ned produktblad