• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Rättelse, 2007-10-31

Publicerat den 31 oktober 2007
Pressmeddelande

I det pressmeddelande avseende delårsrapporten för perioden januari – september 2007 som sändes ut tidigare idag återfanns en felaktig uppgift. Det angavs att rörelseresultatet för jämförperioden (januari – september 2006) uppgick till 2 740 kkr.


Den korrekta uppgiften är -2 740 kkr vilket även framgår i delårsrapporten.

För vidare frågor kontakta Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55