• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Saas och molnet

Publicerad den 19 januari 2009
Kategori VD-ord Jan

Saas, Software as a Service, är den vanligaste internationella benämningen på internetbaserade program. Söker man på ”Software as a Service” på Google får man fler än fyra miljoner träffar.


Analyser av marknaden visar på en stor acceptans för SaaS och en stor tillväxt. Det finns flera skäl till att SaaS nu får sitt stora genomslag:



•    En väl utbyggd infrastruktur av bredband
•    Åtkomst till program från vilken internetuppkopplad dator som helst
•    Geografiskt skilda användare kan samtidigt arbeta i samma program
•    Automatisk säkerhetskopiering varje dygn
•    Ingen installation, inga uppgraderingar – allt finns på SaaS-leverantörens server
•    Mindre företag behöver ingen IT-avdelning


Våra kunder känner förstås redan till, och har dagligen nytta av, de här fördelarna. Fortnox har nu arbetat med den nya tekniken i flera år och har stor erfarenhet av hur man få effektiva och säkra lösningar. Våra lösningar är ”äkta” SaaS,  alltså inte äldre program som på olika sätt har modifierats så att bara vissa funktioner är till gängliga över internet.
Vad är då Molnet som många pratar om? Molntjänster eller Cloud Computing omfattar SaaS plus en hel del mer. För den som redan använder SaaS är det naturligt att också fråga sig om man inte kan använda nätet för en hel del annat, t ex spara sina Excel- och Wordfiler på en extern server. Det här är helt naturligt en av alla tjänster som finns med som en molntjänst.
Google, Amazon, Microsoft och många andra ser stora möjligheter i molntjänster. Man kan exempelvis ha en plattform som kunden kan anpassa sina egenutvecklade program till och få en lösning som blir en typ av SaaS. Driften ligger sedan på en server och man betalar bara för de resurser man utnyttjar. Det här kräver en del av kunden så det kan vara intressant för litet större företag. Genialiskt, men det finns förstås en del som man bör se upp med:


•    Ofta har leverantören av molntjänsterna mängder av servrar som är spridda över hela världen. Man vet inte var data hamnar någonstans. Det kan till och med vara så att dina data finns på flera servrar.
•    Vilket ansvar har leverantören för att data lagras säkert under lång tid. Det här är säkerligen inga problem, men man bör absolut titta på användaravtalen.
•    Kan man byta leverantör av molntjänsterna? Av olika anledningar vill man kanske byta leverantör så det kan vara bra att redan från början ta reda på om det går att hoppa av den plattform som erbjuds.


Hur resonerar vi på Fortnox? Vi tror att de program som vi erbjuder vår målgrupp, mindre och medelstora företag, motsvarar väl de behov man har. Däremot ser vi ett önskemål hos våra kunder att kunna lagra andra data som filer, bilder och  säkerhetskopior på en säker server som finns i Sverige. Under året kommer Fortnox Arkivplats därför att göras om helt och få stor lagringskapacitet upp till flera Gbyte.


Jan Älmeby, VD Fortnox AB

jan.almeby@fortnox.se