• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Försenad årsredovisning inget brott

05 APRIL 2013

De straffregler som i dag finns för försenade årsredovisningar föreslås bli mindre stränga om förseningen är kortvarig och vid enstaka tillfällen. Detta är en fortsättning på regeringens strävan att minska de mindre företagens administrativa kostnader. I detta nya förslag är bokföringsbrott bara åtalbart om det finns särskilda samhällsskäl.

 

Bokföringsskyldigheten kvarstår och likaså krav på bokslut samt årsredovisning. Det är vid försening av årsredovisningen som regelverket mildras. Om det är fråga om upprepade förseningar eller förseningar i flera bolag ägda/företrädda av samma person kan fortfarande åtal komma i fråga.

 

Regeringen proposition 2012/13:61

Peter & Petter tycker:

 

Förenkla – förenkla. Små bolag, numera ofta utan revisor, har knappast bokföringsbrott som syfte. Att en enstaka försening ses med blidare ögon är bra. Avgiften på 5.000 kr för förseningen kvarstår och detta är en större påtryckning än ett för många okänt brott mot bokföringslagen.