• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Ökad effektivitet och konkurrens genom snabbare betalningar

09 NOVEMBER 2012

För att öka effektiviteten och minska företagens administrativa kostnader föreslår regeringen ett antal åtgärder för att motverka sena betalningar och långa betalningstider. Företagens kostnader för finansiering förväntas också minskas då pengarna flyter in snabbare. SOU 2012:11

 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.

 

Huvudinnehåll:

 

  • Maximalt 30 dagars betalningstid. Tvingande vid handel med myndighet.
  • Förseningsersättning  utöver dröjsmålsränta på 450 kr per faktura.
  • Dröjsmålsräntan blir tvingande, dvs kan inte avtalas bort förutom mellan företag och konsument. Vid handel med myndighet blir räntelagens miniminivå tvingande (referensränta +8%)

 

Ersättningarna för betalningspåminnelse höjdes senast 2003. De nya, enligt förslaget, blir:

  • Betalningspåminnelse                      60 kr
  • Inkassokrav                                       180 kr
  • Amorteringsplan                               170 kr

 

De nya reglerna gäller inte för avtal som ingåtts innan 1 mars 2013 eller för fakturor som ställts ut före detta datum.

 

 

Ett bra förslag som främst är till för att skydda de mindre företagen vid handel med större part. Exempel är underleverantör mot stort industriföretag eller mindre leverantör till offentlig köpare.

De stora företagen har länge dikterat villkoren och får nu maka åt sig. Finansieringsföretagen, typ factoring, har anledning att se om sitt hus inför kommande tider.

”Dåliga” betalare bäva! 450 kr förseningsersättning PER FAKTURA!