• Fri support
 • 30 dagars öppet köp
 • Säkert i molnet

Skärpta regler vid fakturering

15 FEBRUARI 2013

Från och med årsskiftet gäller nya regler när du som företagare skickar en faktura. Detsamma gäller såklart även när du som företagare får en leverantörsfaktura.Är den inte komplett finns risken att den inte är avdragsgill i din verksamhet.

 

* Vad ska fakturan innehålla:

 

 1. Ange alltid namn och adress på såväl dig själv och till din kund. Undvik förkortningar, hela företagsnamnet ska anges.
 2. Har du ett AB ska du uppge det exakt registrerade företagsnamnet samt orten där företaget har sitt säte.
 3. Du ska ange ditt organisationsnummer.
 4. Var tydlig när du skriver fakturan, det betyder att du måste ange vad du sålt och vilken volym eller utsträckning det är fråga om.
 5. Ett unikt fakturanummer ska anges samt datum då fakturan utställs. Nytt är att leveransdatum ska anges eller om det är svårt att fastställa leveransmånad.
 6. Förfallodatum måste anges. I Januari klubbades att betaltiden på fakturor inte får överstiga 30 dagar om inte borgenären särskilt gått med på annat. Hänvisning till tidigare blogginlägg om snabbare betalningar
 7. Glöm ej bankgiro/postgiro eller hur ni vill att betalningen ska ske
 8. Beskattningsunderlag och skattesats måste anges. Underlaget är det belopp som momsen beräknas på. Beloppen ska anges per momsskattesats, även momsfri omsättning ska anges.
 9. Momsbeloppet ska räknas ut och anges, liksom momsregistreringsnummer samt om företaget är godkänt för f-skatt.
 10. Om du vill har rätt att ta ut dröjsmålsränta på försenad betalning måste det anges, om inte förfaller den möjligheten.
 11. Om köparen ska redovisa momsen (omvänd skattskyldighet) ska fakturan uppge köparens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) samt kort hänvisning till varför säljaren inte tar ut moms. (Momslagen eller EU-direktiv)

 

* På fakturor med ett värde understigande 2000 kr finns vissa undantag

Nu skärps kraven för att lättare kunna följa upp oseriösa fakturor och möjligheten att kunna spåra avsändaren ökar. Bra att man tar ett starkare grepp runt de företagare som inte sköter sig. Risken finns att många får titta över sina faktureringsrutiner men med ett bra program (Fortnox) så löser ni faktureringen både enkelt och korrekt så förändringen innebär egentligen ingen ökad administrativ börda.

Fakturerar ni i Excel/Word eller liknande system idag är det hög tid att byta!