• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Språkstöd ger nya möjligheter

Publicerad den 25 februari 2009
Kategori VD-ord Jan

Genom internet har möjligheterna för många företag att arbeta globalt avsevärt ökat. Det som kan vara ett hinder är förstås alla språk som kan krångla till det. Fortnox har dock sin lösning på det här.


Som du säkert har märkt kan du i Fortnox program välja mellan flera språk i programmen. I de flesta program är det inte mindre än elva språk; svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska och polska.


Om du arbetar med bokföring så är det förstås fortfarande svensk bokföring som du arbetar med, men fördelarna ligger i att dina medarbetare kan arbeta på olika språk – samtidigt.

I Sverige finns det ungefär 70 000 företag som drivs av människor som har en invandrarbakgrund. Många kan svenska bra, men det kan vara nog så besvärligt att sköta t ex bokföringen på svenska. Då kan det vara bra med språkstödet. Det kan också vara så att en redovisningskonsult sköter bokföringen medan man själv kan välja det språk man vill använda när man tar del av resultatet.


Vi har också en annan intressant målgrupp, nämligen svenska företag som ägs av utländska intressen. Det finns ungefär 10 000 sådana företag. Där sköts bokföringen i Sverige, men ägarna kan välja sitt språk för att kunna följa upp verksamheten. Bekvämt!


Om man arbetar internationellt är det viktigt att man har kontroll på sin kunddatabas. Vi har många kunder som använder vårt CRM Säljstödsprogram för att lägga in sina kunder som man har i olika länder. Man får goda möjligheter att följa aktiviteterna i de olika länderna och få en effektiv styrning av verksamheten.


Om du har några intressanta erfarenheter om användningen av språkstödet så maila mig gärna!


Jan Älmeby, VD Fortnox AB

jan.almeby@fortnox.se