Uppsägning Deloitte

Uppsägningar skall vara Fortnox tillhanda minst en månad innan nästa betalperiod. Uppsägning/justeringar görs mellan betalperioderna.

Antal licenser (ange antalet licenser som ni önskar säga upp)

Bokföring
Fakturering
Offert & Order
Lager
Lager Plus
Lön
Lön Plus
Lön Personlig
Kvitto & Resa
Kvitto & Resa Plus
Arkivplats
Autogiro
Anläggningsregister
Smarta inköp
Leverantörsfakturaattest
Bokföring Attest & Läs
Byråpartner
Fortnox Förening
Fortnox Skolstöd
Bolagshanteraren
Integrationslicens
Tid
CRM
CRM Bisnode
CRM Kalendersynk
© 2019 FORTNOX AB