• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Tidredovisningsfunktioner

Publicerad den 20 februari 2012
Kategori produktsidorna

Veckorapportering


Har du tillgång till Fortnox Tidredovisning kan du alltid registrera tid för dig själv. Om du har behörighet kan du även registrera tid för andra. Grundtekniken är att tidregistrering sker en vecka i taget.


Rapportering av tid, utlägg och milersättning


När du registrerar din tid anger du tidsåtgång, vad du har gjort och till vilket uppdrag det tillhör. Komplettera med utlägg och milersättning för att få ett komplett fakturaunderlag.


Avleverering och attestering


När alla registreringar för en vecka är klara avlevererar du den veckan för att tala om att den är klar för attestering/fakturering. Innan en vecka kan faktureras måste den attesteras. Först när en vecka är avlevererad går den att attestera. Attestering är behörighetsstyrt. Du kan attestera en vecka i taget, eller flera veckor på en gång genom massattestering.


Uppdrag och uppdragsmallar


För att rapportera tid på dina kunder måste det finnas ett uppdrag knutet till en kund. En kund kan ha flera uppdrag. Har du liknande uppdrag till dina kunder är det mycket tidsbesparande att skapa uppdragsmallar. Dessa kan du enkelt koppla till dina kunder. Alla uppdrag som kopplas till en mall uppdateras automatiskt vid eventuell ändring i mallen.


Aktivitet


Det är aktiviteten som medarbetaren ser när han eller hon ska tidrapportera. Du kan ha fritt antal aktiviteter kopplat till uppdraget. Du kan låsa en aktivitet i ett uppdrag. Ingen tid kan då registreras på denna aktivitet men du kan fortfarande se allt som tidigare registrerats på aktiviteten.


Aktivitetsgrupper


Vill du kunna få en nivå till på dina rapporter? Om du kopplar ett antal olika aktiviteter till en aktivitetsgrupp så kan du få statistik både på enstaka aktiviteter eller på en hel aktivitetsgrupp.


Rapporter och statistik


Via en dynamisk rapportfunktion kan du ta fram olika rapporter.
Du kan välja att titta på rapporterat tid per uppdrag, kund eller aktivitet. Du kan välja att se tid för alla användare eller för en användare. Du kan också begränsa för vilken period.
När du har sökt fram information enligt ditt urval kan du välja att skriva ut listan i PDF eller Excel.
Du har möjlighet att ta fram både en veckorapport och den dygnsrapport.
I dygnsrapporten kan du även få med kommentarer som du skrivit in i pratbubblan. Du har även här möjlighet att få fram vad som är fakturerat och ej fakturerat.


Integrerat med Fakturering


Rapporterad tid kan med automatik föras över till Fortnox Fakturering.
Innan tid kan faktureras måste den vara attesterad. För att ta reda på vad som är fakturerbart, finns det möjlighet att i rapporter ta fram en översikt på Fakturerbar tid.
Du kan här välja om du vill avrunda dina timmar eller delfakturera ett uppdrag, det skapas då ett sk. plussaldo)


Integrerat med Fortnox Lön


Du kan koppla en medarbetare i Tidredovisning med en upplagd anställd i Fortnox Lön.
 På så sätt kan den anställde i samma kalendervy rapportera tid mot kund samtidigt som han eller hon rapporterar närvaro och frånvaro som ska med automatik föras över till Fortnox Lön, exempelvis timlön, kompledighet och övertid och semester. För att få kopplingen att fungera krävs det per medarbetare både en licens Fortnox Tidredovisning och en licens Fortnox Lön.


Personlig Tidredovisning


Det finns två olika typer av användarlicenser.
Om du har Fortnox Tidredovisning, då har du, om du har behörighet, möjlighet att arbeta med register, registrerar tid på dig själv och på andra, attestera och fakturera mm.
Du kan även han en sk. Personlig Tidredovisning licens. Då kan du enbart rapportera tid för dig själv samt ta ut rapport på egen rapporterad tid.