• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Reflektera

Att starta ett eget företag är ett stort åtagande. Ett företag kräver mycket energi, tid och engagemang och därför är det bra att du tänker igenom dina personliga förutsättningar och din affärsidé innan du tar steget in i företagsvärlden. Tänk igenom din situation och din affärsidé, svara själv på frågorna nedan och skriv ner dina funderingar.

Personligt

Hur ser min ekonomiska situation ut?

Det första året kan du behöva finansiering för startkostnader, registrering eller inventarier. Har du i så fall sparade pengar eller måste du finansiera detta på ett annat sätt?(länka finansiering)
Ditt svar:

Hur många arbetstimmar i veckan har jag till förfogande i företaget?

När du ska planera din tid i företaget är det viktigt att veta hur många arbetstimmar du kan räkna med.  Jobbar du kanske timmar eller deltid redan? I så fall påverkar detta dina arbetstimmar i företaget.

Vem kan jag ta hjälp av?

I ditt nätverk finns personer med olika kompetenser och erfarenheter. Känner du t.ex. någon egenföretagare som kan dela med sig av erfarenheter eller någon webbdesigner som kan hjälpa dig med en hemsida? Försök kartlägga hur du kan dra nytta av ditt nätverk när du startar ditt företag.

Vad är jag bra på och vad behöver jag hjälp med?


Reflektera över vad du är bra på och vad du kan behöva hjälp med när du startar och driver företaget. Koppla tillbaka till nätverket – känner du någon som kompletterar de egenskaper/kunskaper du saknar?

 

Företaget

Vilka är mina konkurrenter?

Det är viktigt att veta vilka aktörerna på din marknad är och hur stora de är då du med ditt företag tar en viss andel av samma marknad. Undersök på internet och i ditt nätverk vad kunderna tycker om dina konkurrenter och hur de marknadsför sig.

Varför ska kunderna välja mig framför konkurrenterna?

Hur skiljer sig din affärsidé från konkurrenterna och vilken är den främsta anledningen att kunderna ska välja dig.

Behöver jag skydda min produkt/tjänst?

Om din produkt eller tjänst behöver skyddas på något sätt så bör du agera omgående.

Vad är speciellt för min bransch?


Många branscher har olika tillstånd, licenser och lagar. Därför är det bra att redan nu kolla upp vad som är speciellt för din bransch och ditt företag.