Utbildning

Fortnox Anläggningsregister

utbildning_informationssida.jpg

Utbildningen är till för dig som vill lära dig hur du  jobbar i Fortnox Anläggningsregister. Utbildningen är inspelad och ni kan gå den när ni vill samt använda lösenordet för att ta del av utbildningen flera gånger.

Anmälan

För vem?

Utbildningen är riktad till dig som är jobbar i Fortnox Anläggningsregister.

Kunskaper och erfarenhet

Inga

Innehåll

Vi visar hur du lägger till tillgångar manuellt och berättar hur ni kan importera ett befintligt tillgångsregister. Vi visar även du skapar nya tillgångstyper, genomför avskrivningar, utrangeringar samt försäljning av tillgångar. Du får även lära dig hur Anläggningsregistret är kopplat till Fortnox Bokföring.

Mål

När du gått utbildningen ska du kunna starta upp och komma igång med Fortnox Anläggningsregister, samt ha kunskap om användbara inställningar och funktioner.

Bra att veta

I utbildningen använder vi programmet Fortnox Anläggningsregister.

Utbildningen är en inspelad version och ni kan därför inte ställa några frågor till läraren. Ni kan gå utbildningen flera gånger om ni önskar. Utbildningens längd är ca 12min.

Har du några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss antingen via telefon 0470-78 50 00 eller via e-post utbildning@fortnox.se