Digitala kurser

Fakturering
Jobba smart med fakturering

I den här kursen kommer du att få lära dig hur du på bästa sätt skapar och skickar fakturor, hanterar inbetalningar och eventuella påminnelser i Fortnox.

Jobba smart med fakturering

Leverantörsfakturering
Jobba smart med leverantörsfakturor

I den här kursen kommer du att få lära dig hur du på bästa sätt tar emot, betalar och bokför dina leverantörsfakturor i Fortnox.

Jobba smart med leverantörsfakturor

Lön
Jobba smart med lön

I den här kursen kommer du att få lära dig hur du på bästa sätt skapar, skickar och betalar ut löner i Fortnox.

Jobba smart med lön