Utbildning

Anpassad utbildning

Utöver våra uppskattade webbutbildningar har vi möjlighet att skapa anpassade utbildningsinsatser för just er verksamhet.

Kontakta oss så skräddarsyr vi tillsammans ett passande utbildningsupplägg.

fortnoxkonsult_utbildning-scaled.jpeg

Vi vill hjälpa dig

  • med att jobba smart i programmet.

  • med att effektivisera era rutiner.

  • med att förstå och komma igång med digitala flöden.

Allt efter era behov och önskemål.

En anpassad utbildningsinsats passar både dig som arbetat i Fortnox en längre tid, eller dig som är ny användare.