Utbildning

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners erbjuder ett flertal utbildningar för sina program och tjänster, men även i hur de fungerar tillsammans med Fortnox.

Excellent Controller Logo

Excellent Controller riktar sig till företag som sköter sin administration i Fortnox. Utöver tjänster inom redovisning & programkonsultation erbjuder vi nu kurser inom grundläggande bokföring. Detta med syftet att öka din kunskap och förståelse så att du enklare kan arbeta med företagets redovisning

Här hittar du aktuella kurser

Samarbetsutbildning med Fortnox Vi fokuserar på de viktigaste Arbetsrättsliga nyheter från Bryssel, Europadomstolen, Riksdagen, Arbetsdomstolen eller någon annan arbetsrättslig aktualitet. Vi genomför minst 4 utbildningar per år och ofta skickar vi ut en skriftlig guide eller annat stöd efter seminariet. Utbildningen sker i seminarieform med efterföljande diskussion med kollegor varför varje grupp är begränsad till 10 deltagare.

Här hittar du aktuella kurser