konsult_start

Konsult sitter med en kund vid ett bord och skriver på ett papper.