• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Utlandsbolag och VD-skifte

Publicerad den 9 mars 2010
Kategori VD-ord Jan

Som framgår av pressmeddelandet den 9 mars så händer det en hel del just nu i Fortnox. Med ett stämmobeslut från den 18 december 2009 har styrelsen förhandlat fram ett avtal mellan Fortnox AB och Fortnox International AB som är under bildande.


Som du kan se så lämnar jag Fortnox och ägnar mig som VD på heltid att starta igång verksamheten i det nya bolaget Fortnox International tillsammans med ett antal investerare som har en bakgrund inom affärssystem och utlandsaffärer. Som ny VD kommer försäljningschefen Jens Collskog att tillträda. Han har varit med sedan början och kan Fortnox verksamhet mycket väl så kontinuiteten kommer att finnas på alla sätt. Samtidigt utses en vice VD och det blir Fortnox ekonomichef Karin Korpe som har god erfarenhet av redovisning. Karin har tillsammans med Jens också ansvaret för kontakterna med de revisions – och redovisningsbyråer som vi har som kunder.


Varför gör vi så här? Det finns flera viktiga skäl. För det första så har en etablering utomlands lockat mig länge. Vårt koncept kan fungera bra på en global marknad, men det krävs att programmen anpassas till de lokala marknadernas olika regelverk, vilket kräver stora kostnader. För det andra så har vi därmed kostnaderna. Vi pratar inte om någon miljon kronor i det här sammanhanget utan det troliga är att vi hamnar på en kostnad på mer än 20 miljoner kronor för att etablera sig i fyra länder.


Man kan göra satsningen i Fortnox egen regi, men frågan är om våra aktieägare vill att vi tar en så stor risk i Fortnox AB. Dessutom måste vi ta hänsyn till att våra kunder måste känna den trygghet som en god ekonomi i det svenska bolaget ger. Därför blir en satsning i annans regi en lösning som är riskfri, men den kan ändå ge goda intäkter genom den royalty som Fortnox International ska betala till Fortnox. Sedan finns det förstås synergieffekter genom det nära samarbetet på utvecklingssidan där båda parter kommer att stärka varandras möjligheter att ha de bästa produkterna på marknaden.


Fortnox International förvärvar också det polska bolag som Fortnox äger. I det bolaget finns redan bland annat bokföringsprogrammet anpassat för den polska marknaden och genom nya resurser kan verksamheten gå igång ordentligt. Vidare förvärvar Fortnox International den 51-procentiga andelen som Fortnox äger i utvecklingsbolaget 4DS. Därmed säkras resurser för anpassningsarbetet av programmen för de utländska marknaderna. Genom det tidigare samarbetet mellan Fortnox och 4DS finns förutsättningar för ett fortsatt bra utbyte av de framtida erfarenheterna som gynnar både Fortnox och Fortnox International.


Du som aktieägare i Fortnox AB – hur kommer du att ta del av allt det här? Först så kommer du som aktieägare att vara delägare i ett Fortnox som nu får ännu bättre förutsättningar att klara sig på marknaden och bli än mer dominerande på webbaserade lösningar. Sedan kommer du utan ersättning att erhålla ett antal aktier i Fortnox International AB motsvarande ungefär en tiondel av det antal aktier du har i Fortnox AB den 12 mars.


Till sist får du en möjlighet att delta i den nyemission som planeras i Fortnox International under våren. Du blir där garanterad en aktieandel. Du kan läsa mer om det i pressmeddelandet och mer om detta kommer i form av ett prospekt under våren.


Jag antar att du kommer att följa Fortnox International på olika sätt. En hemsida kommer att öppnas omkring den 20 mars på adress www.fortnoxinternational.se
Vi ses!


Jan Älmeby, VD till den 12 mars,

mailen jan.almeby@fortnox.se fungerar till vidare.