• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Våren är här!

Publicerad den 25 mars 2011
Kategori VD-ord Jan

Hej

Hoppas att allt är bra med dig och ditt företag. Efter en lång vinter börjar dagarna att bli ljusare igen. Våren är här!


Jag läste nyligen en intressant rapport från företagarna, Småföretagen och internet, som bygger på telefonintervjuer med över 4 000 småföretagare över hela Sverige. Undersökningen visar att för de flesta är internet en helt grundläggande förutsättning för att kunna hålla affärerna igång. Bara fyra procent uppger att de INTE använder internet för att sköta affärsverksamheten. Alla andra är beroende av internet för exempelvis e-post, informationssökning, internetbetalning och marknadsföring. Vi på Fortnox ser ju dessutom att det blir allt vanligare att småföretag sköter exempelvis bokföring, fakturering och säljstöd i våra internetbaserade program. Utvecklingen har gått snabbt. Om någon för 20 år sedan hade sagt till mig att nästan alla svenska företag år 2011 skulle vara beroende av nätet och bredbandsuppkoppling för affärerna skulle jag nog skakat på huvudet.


I takt med att IT-användningen blir allt viktigare för småföretag ökar också betydelsen av bra uppkoppling. Regeringen har som mål att minst 90 procent av företagen ska ha bredband om minst 100 megabit/sekund till år 2020. 2011 känns det målet avlägset.


Något som lyfts fram i rapporten är hur e-lösningar gör att småföretagare kan lägga mindre tid på administration och i stället göra affärer. Nätet minskar även stora och etablerade aktörers försprång gentemot mindre uppstickare. Vi ser exempelvis hur många kunder med vår webbshop enkelt säljer varor och tjänster på nätet. E-handeln ökar stadigt i Sverige. Enligt den senaste e-barometern från Posten och Handelns Utredningsinstitut (HUI) e-handlar 43 procent av svenskarna minst en gång i månaden, en ökning med sju procentenheter på ett år. Titta gärna på vår webbshop om du ännu inte kommit igång med nätförsäljning. Självklart är Fortnox webbshop väl integrerad med övriga program i vårt sortiment.


Bästa hälsningar

Jens Collskog

VD, Fortnox AB


PS. Här är en länk till Företagarnas rapport http://foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/2011/Smaforetagen-och-internet---fran-science-fiction-till-vardag/

En länk till HUI:s rapport: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/13/D5/14/wkr0005.pdf

DS.