• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

VD ger lån till Fortnox

Publicerat den 26 augusti 2009
Pressmeddelande

Bolagets VD Jan Älmeby har i augusti månad förbundit sig att lämna lån om totalt 5 mkr till bolaget. Syftet med lånet är att säkerställa bolagets likviditet och fortsatta drift.

Styrelsen har den 25 augusti beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genomföra en kvittningsemission riktad till VD, avseende konvertering av utgett lån till aktier.

Kallelse till extra bolagsstämma avseende beslut av kvittningsemission samt förslag till villkor för kvittningsemission kommer att offentliggöras genom pressrelease i oktober månad 2009.