Stämmor

Bolagsstämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Extra bolagsstämma 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB

Vid extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) den 21 oktober 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.fortnox.se.

Stämman hölls genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.