Stämmor

Bolagsstämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt  genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)  och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman  genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.