Publicerad: 21 januari 2021|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Fortnox hjälper regeringen att förenkla företagande

Fortnox har i samarbete med en rad branschkollegor lämnat förslag till regeringens utredning om hur mikroföretagande kan förenklas och bokföringslagen moderniseras. Förslagen, som manar till en högre grad av digitalisering, bottnar i att vi vill bidra till ett enklare företagande.

Våren 2020 startade regeringen en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. Man ville se vilka regler som skapar mest krångel och kostnader för småföretag, och hur de kan förenklas. Fortnox har, tillsammans med branschkollegor, bidragit till utredningen genom att lämna sina förslag på hur det kan uppnås.

– Vi spelar en viktig roll när vi ska hjälpa företagaren att omsätta lagar och regler till hanterbar funktionalitet i deras vardag. Tekniken utvecklas ständigt och det ger oss möjlighet till lösningar som förenklar företagandet, säger Lars Alm, Domänexpert Bokföring, som tillsammans med Pia Eriksson och Jessica Nyström representerat Fortnox.

Den röda tråden är sammanfattningsvis att lagar och regler måste hänga med i digitaliseringen. En ökad digitalisering av affärsdokument, till exempel fakturor och kvitton, föreslås för att förenkla flödet av transaktioner och minska risken för fel. Om företagaren frivilligt kan dela grundläggande företagsuppgifter från myndigheter via API kan Fortnox hjälpa företagaren att göra rätt från början. Sådana uppgifter är till exempel företagets startdag, första räkenskapsår, bokföringsmetod samt momsperiod.

För att modernisera bokföringslagen krävs att lagstiftningen anpassas till dagens samhälle och digitala möjligheter. Till exempel har lagkrav på arkivering i pappersform spelat ut sin roll i en tid då allt mer skapas digitalt och lagras i molnet.

Fortnox hoppas att detta är starten på en aktiv dialog med berörda myndigheter och beslutsfattare, som leder till att det blir enklare att driva företag.

– För att att kunna skapa bättre lösningar behöver förståelsen för vår roll i företagarens vardag öka. I den rollen både kan och vill Fortnox förenkla för landets företagare, säger Lars Alm.

Arbetsgruppen består utöver Fortnox av branschkollegorna Visma Spcs AB, Hogia AB, Björn Lundén AB, Wolters Kluwer Scandinavia AB samt Edison AB. Samarbetet startade på initiativ av Fortnox.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.