21 oktober 2020|Uppdaterad: 2 mars 2022

Valberedning för Fortnox 2021

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2021 är:

  • Marianne Flink, Swedbank Robur

  • Mathias Svensson, First Kraft AB

  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder

  • Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2020.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.