Publicerad: 21 oktober 2020|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Valberedning för Fortnox 2021

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2021 är:

  • Marianne Flink, Swedbank Robur

  • Mathias Svensson, First Kraft AB

  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder

  • Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2020.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.