Pressmeddelande

Publicerad: 16 februari 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox i samarbete med Aros Kapital kring unika finanstjänster

- Fortnox har som mål att underlätta vardagen för Sveriges småföretagare. Genom avtalet med Aros Kapital kan vi tillhandhålla marknadens smartaste och mest prisvärda finansieringstjänster, säger Sara Arildsson, VD Fortnox.

Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering inom factoring, företagslån och inkasso. Bolaget, som startade 2004 i Göteborg, har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Det innebär att Aros Kapital även kan ta emot inlåning från allmänheten. I samband med tillståndet ökades kapitalbasen med bl.a. Mellby Gård som ny ägare.

- Vi är mycket glada över samarbetet med Fortnox. En av de största utmaningarna för många företagare är att hitta enkel och effektiv finansiering av verksamheten.

Tillsammans kan vi erbjuda unika finansieringslösningar, som är tillgängliga direkt från Fortnox program, säger Daniel Güner, VD på Aros Kapital.

Fortnox erbjuder i dag fakturaservice genom dotterbolaget Nox Finans. Samarbetet med Aros Kapital ger möjlighet att erbjuda flera olika finansieringslösningar. Inledningsvis kommer Aros Kapitals företagslån att bli tillgängligt för Fortnox kunder.

Aros företagslån riktar sig till små och medelstora företag och kan hjälpa dem att finansiera investeringar och tillväxt samt öka likviditeten. Lånevillkoren är flexibla och anpassas efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Senare i år kommer även fakturaköp att lanseras.

- För våra kunder innebär de nya tjänsterna en möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt kunna utveckla sina företag, och samtidigt ha full överblick och kontroll inne i programmet. Vi är övertygade om att det kommer att bidra till ökade intäkter och fortsatt tillväxt för Fortnox, säger Olov Marchal, VD på Nox Finans.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olov Marchal, VD Nox Finans, 0733- 310462, olov.marchal@noxfinans.se

Daniel Güner, VD Aros Kapital, 070-492 74 07, daniel.guner@aroskapital.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.