Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 oktober 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari - september

VD-kommentar:

Rivstart på händelserik höst

Starkt inflöde av nya kunder, rekordmånga anmälda till vår roadshow för redovisnings- och revisionsbranschen, samt ett stort intresse bland kunder och partners för vår nya tekniska plattform. För Fortnox har hösten verkligen inletts med en rivstart.

Tredje kvartalet brukar vanligtvis vara det försäljningsmässigt svagaste. Dels på grund av att kvartalet infaller under semesterperioden, dels för att många företag väntar med att byta leverantör till starten av ett nytt verksamhetsår.

Därför är det med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att tillväxttakten under tredje kvartalet var i nivå med de två närmast föregående kvartalen och högre än under tredje kvartalet i fjol. Även orderingången förstärktes och orderstocken var vid periodens slut den högsta i bolagets historia. Rörelseresultatet mer än fördubblades och marginalen förbättrades markant jämfört med samma kvartal i fjol.

Siffrorna talar för sig själva. De visar att vår affärsidé att erbjuda webbaserade affärssystem till mindre företag och andra organisationer anammas av allt fler. Redan nu har vart fjärde företag i Sverige gått över till att sköta sin bokföring, fakturering och annan administration i molnet, och när man väl har bestämt sig väljer majoriteten Fortnox program.

Våra byråpartners har en stor del i detta. Fler än 7 000 redovisningskonsulter och revisorer arbetar idag kontinuerligt med Fortnox program för sina kunders räkning. Intresset för höstens roadshow som vänder sig till alla verksamma i redovisnings- och revisionsbranschen, har heller aldrig varit större.

Jag deltog själv vid de första turnéstoppen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågorna från deltagarna var många och engagemanget stort. Nyfikenheten var särskilt stor kring vår nya tekniska plattform som jag berättade om redan i delårsrapporten för andra kvartalet.  Sammanlagt har vi lagt ned ungefär 35 manår på att utveckla den nya plattformen.

För våra kunder sker övergången till vår nya plattform stegvis under hösten och nästa år. Detta för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Gensvaret från de kunder som redan börjat arbeta i den nya miljön är mycket positivt. Med den nya plattformen som bas kan vi erbjuda program som är bättre, enklare och säkrare än tidigare, samt med högre prestanda och modernare användargränssnitt.  Dessutom erbjuder den ett bättre stöd för surfplattor, smarta telefoner och andra mobila enheter.

Med den nya plattformen blir det även enklare att integrera Fortnox program med program från andra systemleverantörer, t ex webbshoppar och kassasystem. Samtidigt kommer vi framöver kunna utveckla nya och befintliga produkter snabbare och mer kostnadseffektivt än tidigare.

Den nya plattformen ger oss förutsättningar att möta såväl dagens som morgondagens krav och önskemål hos våra kunder.

Parallellt har vi fortsatt att bygga ut organisationen så vi kan hantera de växande volymerna.  Hittills i år vi rekryterat ett 15-tal nya medarbetare, varav flera till nyckelbefattningar. Detta kommer att påverka rörelseresultatet under de kommande kvartalen, men rekryteringarna är avgörande för att vi ska kunna säkerställa vår fortsatta framgång och tillväxt.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.