Vad är Check?

En check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter som ställts ut av en bank.

Läs mer om check

En check är ett betalningsmedel

En check är en färdigtryckt blankett som används som betalningsmedel. Utställaren av en check ger sin bank i uppdrag att betala ut ett givet belopp från sitt konto till en angiven person eller företag. Beloppet skrivs på checken och signeras med namnteckning och datum innan mottagaren kan lösa in checken.

Användning av checkar i Sverige

Check är ett äldre betalningsmedel som idag används i mycket begränsad omfattning i Sverige. Många banker i Sverige har också valt att sluta erbjuda betalning via checkar. Även runt om i världen minskar användandet av checkar.