Prislista

Listade priser för våra program och tjänster

Paket- och programpriser gäller vid 12 månaders avtalsperiod.

Paket

Paket för företagarePrisPris vid 3 månaders avtalsperiod
Fortnox Bas159 kr/mån179 kr/mån
Fortnox Standard229 kr/mån249 kr/mån
Fortnox Plus329 kr/mån359 kr/mån
Paket för redovisningsbyråerPrisPris vid 3 månaders avtalsperiod
Byråpartner239 kr/mån259 kr/mån
Löpande Bas129 kr/mån139 kr/mån
Löpande Mini49 kr/mån59 kr/mån
Gör Det Själv Bas179 kr/mån199 kr/mån
Gör Det Själv Mini89 kr/mån99 kr/mån

Program

ProgramPrisPris vid 3 månaders avtalsperiodProgramPrisPris vid 3 månaders avtalsperiod
Bokföring109 kr/mån/anv119 kr/mån/anvLager Plus+110 kr/mån/1:a anv120 kr/mån/1:a anv
Fakturering109 kr/mån/anv119 kr/mån/anvLager/Lager Plus (extra användare)65 kr/mån/anv69 kr/mån/anv
Lön109 kr/mån/anv (+12 kr/lönebesked)119 kr/mån/anv (+12 kr/lönebesked)Leverantörsfakturaattest45 kr/mån/anv49 kr/mån/anv
Anläggningsregister109 kr/mån/anv119 kr/mån/anvLäs59 kr/mån/anv65 kr/mån/anv
Arkivplats (10GB)109 kr/mån/anv*119 kr/mån/anv*Lön Mini65 kr/mån/anv***69 kr/mån/anv***
Autogiro109 kr/mån/anv119 kr/mån/anvLön Personlig19 kr/mån/anv****25 kr/mån/anv****
Bokföring Attest & Läs65 kr/mån/anv69 kr/mån/anvOffert & Order65 kr/mån/anv69 kr/mån/anv
Fakturering Mini4:90 kr/faktura4:90 kr/fakturaResa4:90 kr/reserapportering4:90 kr/reserapportering
Förening198 kr/mån/1:a anv**198 kr/mån/1:a anv**Revisor59 kr/mån/anv (automatisk uppsägning efter 30 dagar)59 kr/mån/anv (automatisk uppsägning efter 30 dagar)
Integration (obegränsat antal integrationer) 109 kr/mån119 kr/månTid75 kr/mån/anv79 kr/mån/anv
Kvitto & Utlägg4:90 kr/registrering4:90 kr/registreringBokslut & Skatt (för byråer)349 kr/mån/anv379 kr/mån/anv
Lager219 kr/mån/1:a anv239 kr/mån/1:a anvAvstämning & Rapportering (för byråer)139 kr/mån/anv149 kr/mån/anv

*För ytterligare lagringsutrymme: 119 kr/mån/10GB vid 3 månader, 109 kr/mån/10GB vid 12 månader.

**198 kr/mån ex moms för första användaren, därefter ordinarie programpriser ex moms.

***En (1) löneutbetalning ingår, + 19 kr/st för extra löneutbetalningar.

****Lönebesked ingår, vilket innebär att + 12 kr/lönebesked inte gäller för anställda med Lön Personlig.

Partnertjänster

ProgramPrisPris vid 3 månaders avtalsperiod
Kvitto & Resa79 kr/mån/anv89 kr/mån/anv
Kvitto & Resa Plus99 kr/mån/anv109 kr/mån/anv

Plustjänster

Fakturaservice och påminnelseserviceFakturatolkning
Fakturaservice Postal faktura12 kr/stDigitalt flöde*4:90 kr/st
Fakturaservice E-faktura4:90 kr/stExtra sida digitalt flöde1 kr/st
Fakturaservice E-postfaktura4:90 kr/stPostalt flöde**12 kr/st
Påminnelseservice1:90 kr/stExtra sida postalt flöde2 kr/st
Återsänd, ej tolkningsbar, e-postflöde4:90 kr/st
Återsänd, ej tolkningsbar, postalt flöde12 kr/st
Postala återskick som hanteras manuellt150 kr/st

För övriga priser för Fakturaservice och Påminnelseservice, se detaljerad prislista längre ned på denna sida.

*Fakturor inkomna via e-post eller uppladdade via Fortnox webb och mobilapp och skickade för tolkning. Samma pris gäller när ett bokföringsförslag genereras.

**Per post till fakturaadress som Fortnox tillhandahåller.

LönespecifikationKreditupplysning
Vid minst en licens för Lön12 kr/stLiten upplysning10 kr/st
Vid Byråpartner, utan licens för Lön19 kr/stMellan upplysning20 kr/st
Stor upplysning45 kr/st
E-faktura*** Övrigt
Skicka e-faktura3 kr/stSMS0:69 kr/st
Bilaga e-faktura0:50 kr/faktura
Ta emot e-faktura3 kr/st

***Roamingavgift kan tillkomma.

Utskriftstjänst****
A-post, inrikes14 kr/st
B-post, inrikes12 kr/st
A-post, utrikes20 kr/st
B-post, utrikes19 kr/st
Bilaga1:30 kr/st
Extra sida0:80 kr/st

**** Gäller bara dig som aktiverat denna tjänst t.o.m. 19-09-30.

Prislista Fakturaservice

Faktura, påminnelse, inkassokrav

Abonnemangsavgift: 0 kr/ månad. Fortnox Finans skickar ut fakturan till våra klienters kunder via brev eller e­-post. Fortnox Finans skickar även ut påminnelser och inkassokrav om kunderna inte betalar. Avgifter och eventuell dröjsmålsränta under påminnelseprocessen tillfaller Fortnox Finans.
Kostnad för fakturamottagareKostnad för fakturautställare
Fakturaservice postal faktura (B-post)*0 kr12 kr/st
-Tillägg för A-post0 kr2 kr/st
Fakturaservice e-faktura/e-post0 kr4:90 kr/st
Påminnelseservice0 kr1:90 kr/st
Kreditfaktura0 krFr. 4:90 kr/st
Påminnelseavgift (Sverige)60 kr0 kr
Inkassokrav180 kr0 kr
DröjsmålsräntaGällande referensränta + 8 procentenheter0 kr
Bilaga till postal faktura0 kr2 kr/st + 1kr/efterföljande sidor
Bilaga till e-postfaktura0 kr2 kr/st

* I priset ingår: Utskrift av faktura (1 sida), kuvert och porto. Efterföljande sidor kostar 1 kr per styck.

Betalningsföreläggande, delgivning m.m.

Betalningsföreläggande innebär att fakturan lämnas in via en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.
Kostnad för fakturamottagareKostnad för fakturautställare vid lyckat ärendeKostnad för fakturautställare vid misslyckat ärende*
Arvode betalningsföreläggande 380 kr0 kr380 kr
Ansökningsavgift betalningsföreläggande300 kr0 kr300 kr
Avgift verkställighet**600 kr0 kr600 kr
Delgivning1 000 kr400 kr1 400 kr
Uppläggningsavgift amorteringsplan170 kr0 kr170 kr
Aviavgift amorteringsplan60 kr0 kr60 kr
Påminnelseavgift amorteringsplan60 kr0 kr60 kr
Anmälan fordran i konkurs180 kr180 kr
Hantering rekonstruktioner180 kr180 kr
Hantering skuldsanering180 kr180 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.
** Avgiften avser per verkställighetsår.

Efterbevakning

Efterbevakning innebär att Fortnox Finans långtidsbevakar fakturan. Fortnox Finans utför kontinuerligt kreditkontroller av fakturamottagaren.
FakturautställareFortnox Finans
Kapital*80%20%
Lagstadgade och övriga avgifter samt ränta*0%100%

* Gäller även då faktura på fakturautställares begäran återkallas från efterbevakning (dock ej vid fakturamottagarens konkurs).

Avvikelser

Fortnox Finans kan erbjuda låga avgifter mot våra fakturautställare tack vare att vi har stora volymer och automatiserade flöden. För att vår hantering ska bli effektiv krävs att våra fakturautställare lämnar korrekta uppgifter till oss. Avvikelser innebär att fakturautställaren har lämnat felaktiga uppgifter till Fortnox Finans t.ex. felaktigt personnummer eller felaktiga adressuppgifter eller att fakturautställaren väljer att återkalla fakturan på grund av exempelvis felaktigheter eller att den är bestriden av fakturamottagaren.
Kostnad för fakturamottagarenKostnad för fakturautställare vid lyckat ärendeKostnad för fakturautställare vid misslyckat ärende*
Timkostnad för arbete som ej ingår i tjänsten0 kr550 kr550 kr
Återkalla faktura innan efterbevakning/betalningsföreläggande0 kr50 kr50 kr
Återkalla eller kreditera faktura som är under bevakning0 kr0 kr20 % av kapitalbeloppet + Återkallelseavgift, samt lagstadgade och övriga avgifter och ränta.
Återkalla eller kreditera faktura som är inskickad till Kronofogden men inte är i bevakning0 kr0 krLagstadgade och övriga avgifter och ränta
Administrationsavgift felinsättning som återsänds via avi75 kr0 kr
Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut150 kr0 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.

Utbildningar

Fortnox Finans tillhandahåller utbildningar i syfte att undervisa hur tjänsten är tänkt att användas.
Fakturautställare
Anmälningsavgift0 kr
Ej deltagande vid bokad anmälan0 kr