Prislista

Listade priser för våra program och tjänster

Paket- och programpriser gäller vid 12 månaders avtalsperiod.

Licenskostnader avser per användare om inget annat anges.

Paket för företagare

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

Fortnox Bas

Pris 199 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 219 kr/mån

Fortnox Standard

Pris 299 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 329 kr/mån

Fortnox Plus

Pris 399 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 449 kr/mån

Paket för byråer

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

Byråpartner

Pris 269 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 289 kr/mån

Byråpartner med Avstämning & Rapportering

Pris 408 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 438 kr/mån

Byråpartner med Bokslut & Skatt

Pris 618 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 668 kr/mån

Samarbetspaket för byråns kunder

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

Löpande Bas

Pris 159 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 169 kr/mån

Löpande Mini

Pris 79 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 89 kr/mån

Gör det själv Bas

Pris 189 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 209 kr/mån

Gör det själv Mini

Pris 109 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 119 kr/mån

Program

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

Anläggningsregister

Pris 109 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 119 kr/mån

Arkivplats (10GB)

Pris 109 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 119 kr/mån

Autogiro

Pris 109 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 119 kr/mån

Avstämning & Rapportering

Pris 139 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 149 kr/mån

Bokföring

Pris 129 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 139 kr/mån

Bokföring Attest & Läs

Pris 65 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 69 kr/mån

Fakturering

Pris 119 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 129 kr/mån

Fakturering Läs

Pris 65 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 69 kr/mån

Fakturering Mini

Pris 4.90 kr/faktura

Pris vid 3 mån avtalsperiod 4.90 kr/faktura

Bokslut & Skatt

Pris 349 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 379 kr/mån

Integration

Pris 119 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 129 kr/mån

Kvitto & Resa

Pris 79 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 89 kr/mån

Kvitto & Resa Plus

Pris 99 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 109 kr/mån

Kvitto & Utlägg

Pris 4.90 kr/kvitto

Pris vid 3 mån avtalsperiod 4.90 kr/kvitto

Lager

Pris 219 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 239 kr/mån

Lager Plus

Pris 329 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 359 kr/mån

Lager/Lager Plus extra användare

Pris 65 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 69 kr/mån

Leverantörsfakturaattest

Pris 45 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 49 kr/mån

Läs

Pris 59 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 65 kr/mån

Lön

Pris 129 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 139 kr/mån

Lön Mini

Pris 65 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 69 kr/mån

Lön Personlig

Pris 19 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 25 kr/mån

Offert & Order

Pris 89 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 99 kr/mån

Resa

Pris 4.90 kr/resa

Pris vid 3 mån avtalsperiod 4.90 kr/resa

Revisor

Pris 59 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 59 kr/mån

Tid

Pris 89 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 99 kr/mån

Bolagshanteraren

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

1-9 företag

Pris 999 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 1099 kr/mån

10-19 företag

Pris 1399 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 1559 kr/mån

20-39 företag

Pris 1999 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 2199 kr/mån

40-59 företag

Pris 2499 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 2759 kr/mån

60+ företag

Pris 2999 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 3299 kr/mån

Plustjänster

Fakturatolkning

Styckpris

Digitalt flöde

Styckpris 4.90 kr/st

Extra sida digitalt flöde

Styckpris 1 kr/st

Postalt flöde

Styckpris 15 kr/st

Extra sida postalt flöde

Styckpris 2 kr/st

Återsänd, ej tolkningsbar, e-postflöde

Styckpris 4.90 kr/st

Återsänd, ej tolkningsbar, postalt flöde

Styckpris 15 kr/st

Postala återskick som hanteras manuellt

Styckpris 155 kr/st

Utskriftstjänst

Styckpris

A-post, inrikes

Styckpris 17 kr/st

B-post inrikes

Styckpris 15 kr/st

A-post utrikes

Styckpris 22 kr/st

B-post utrikes

Styckpris 20 kr/st

Bilaga

Styckpris 2 kr/st

Extra sida

Styckpris 1 kr/st

E-faktura

Styckpris

Skicka e-faktura

Styckpris 3 kr/st

Bilaga e-faktura

Styckpris 0.5 kr/st

Ta emot e-faktura

Styckpris 3 kr/st

Roamingavgift för E-faktura kan tillkomma.

Kreditupplysning

Styckpris

Liten upplysning

Styckpris 20 kr/st

Mellan upplysning

Styckpris 30 kr/st

Stor upplysning

Styckpris 50 kr/st

Lönespecifikation

Styckpris

Lönespecifikation Fortnox Lön

Styckpris 12 kr/st

Lönespecifikation vid Byråpartner, utan licens för Lön

Styckpris 19 kr/st

Lönespecifikation Fortnox Lön Mini

Styckpris 19 kr/st

Årsredovisning

Styckpris

Årsredovisning K2

Styckpris 200 kr/st

Årsredovisning K3

Styckpris 300 kr/st

Signering av dokument

Styckpris

Signering med licens för Arkivplats

Styckpris 9 kr/st

Övriga plustjänster

Styckpris

SMS

Styckpris 1 kr/st

Övriga priser

Pris

Pris vid 3 mån avtalsperiod

Fortnox Förening

Pris 229 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 259 kr/mån

Fortnox för idrottsföreningar/Idrottonline

Pris 149 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 149 kr/mån

Offerta Flex

Pris 119 kr/mån

Pris vid 3 mån avtalsperiod 119 kr/mån

Fakturaservice
Faktura, påminnelse, inkassokrav

Abonnemangsavgift: 0 kr/ månad. Fortnox Finans skickar ut fakturan till våra klienters kunder via brev eller e­-post. Fortnox Finans skickar även ut påminnelser och inkassokrav om kunderna inte betalar. Avgifter och eventuell dröjsmålsränta under påminnelseprocessen tillfaller Fortnox Finans.

Pris

Kostnad för din kund

Fakturaservice postal (B-post)

Pris 15 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

- Tillägg för A-post

Pris 2 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Fakturaservice e-faktura/e-post

Pris 4.90 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Påminnelseservice

Pris 1.90 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Kreditfaktura

Pris Från 4.90 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Påminnelseavgift (Sverige)

Pris 0 kr*

Kostnad för din kund 60 kr

Inkassokrav

Pris 0 kr*

Kostnad för din kund 180 kr

Dröjsmålsränta

Pris 0 kr*

Kostnad för din kund Referensränta + 8%

Indrivning – Kronofogden

Du betalar för hantering hos Kronofogden.
 När din kund betalar får du tillbaka avgifterna för hanteringen. Vid behov kan du också få hjälp med delgivning.

Pris

Kostnad för din kund

Betalningsföreläggande hos Kronofogden

Pris 680 kr*

Kostnad för din kund 680 kr

Verkställighet hos Kronofogden

Pris 600 kr*

Kostnad för din kund 600 kr

Delgivning av betalningsföreläggande

Pris 1400 kr

Kostnad för din kund 1000 kr

Indrivning – Efterbevakning och tilläggstjänster

Du betalar för tjänsten först när kunden betalar fakturan. 
Vi erbjuder tilläggstjänster enligt prislistan när fordran ligger för Indrivning.

Pris

Kostnad för din kund

Efterbevakning, del av betalat fakturabelopp

Pris 20%*

Kostnad för din kund 0 kr

Amorteringsplan

Pris 0 kr*

Kostnad för din kund 170 kr

Avi amorteringsplan

Pris 0 kr*

Kostnad för din kund 60 kr

Anmälan fordran i konkurs

Pris 180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

Rekonstruktion

Pris 180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

Skuldsanering

Pris 180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

*Om du avbryter hanteringen av en kundfaktura som inte ligger på Indrivning, kan du välja att stå för din kunds avgifter.

Om du avbryter hanteringen av ett indrivningsärende, debiteras du allt din kund annars hade betalat, samt ev. efterbevakningsarvode baserat på det obetalda fakturabeloppet.

Avvikelser

Fortnox Finans kan erbjuda låga avgifter mot våra fakturautställare tack vare att vi har stora volymer och automatiserade flöden. För att vår hantering ska bli effektiv krävs att våra fakturautställare lämnar korrekta uppgifter till oss. Avvikelser innebär att fakturautställaren har lämnat felaktiga uppgifter till Fortnox Finans t.ex. felaktigt personnummer eller felaktiga adressuppgifter eller att fakturautställaren väljer att återkalla fakturan på grund av exempelvis felaktigheter eller att den är bestriden av fakturamottagaren.

Kostnad för fakturamottagare

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende**

Timkostnad arbete som ej ingår i tjänsten

Kostnad för fakturamottagare 0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 550 kr / 550 kr

Återkalla eller kreditera faktura som är under bevakning

Kostnad för fakturamottagare 0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr / 20% av kapitalbeloppet + lagstadgade och övriga avgifter och ränta

Återkalla eller kreditera faktura som är inskickad till Kronofogden men inte är i bevakning

Kostnad för fakturamottagare 0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr / Lagstadgade och övriga avgifter och ränta

Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut

Kostnad för fakturamottagare 150 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr

**Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.