Prislista för Fortnox program och tjänster

Listpriset för paket- och programpriser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset. Licenskostnader avser per användare om inget annat anges.

Paket för företagare

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Fortnox Enkel

129 kr/mån

Bas

229 kr/mån

Standard

329 kr/mån

Plus

479 kr/mån

Paket för byråer

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Byråpartner

299 kr/mån

Byråpartner med Avstämning & Rapportering

438 kr/mån

Byråpartner med Bokslut & Skatt

648 kr/mån

Samarbetspaket för byråns kunder

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Löpande Bas

219 kr/mån

Löpande Mini

109 kr/mån

Gör det själv Mini

109 kr/mån

Gör det själv Bas

219 kr/mån

Program

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Anläggningsregister

109 kr/mån

Arkivplats (10GB)

109 kr/mån

Samma pris gäller vid ytterligare extra utrymme (10GB/licens).

Samma pris gäller vid ytterligare extra utrymme (10GB/licens).

Autogiro

109 kr/mån

Avstämning & Rapportering

139 kr/mån

Produkt avsedd för redovisningsbyråer.

Produkt avsedd för redovisningsbyråer.

Bokföring

129 kr/mån

Bokföring Attest & Läs

69 kr/mån

Bokslut & Skatt

349 kr/mån

Produkt avsedd för redovisningsbyråer. Kostnad för K2 och K3 tillkommer.

Produkt avsedd för redovisningsbyråer. Kostnad för K2 och K3 tillkommer.

Fakturering

139 kr/mån

Fakturering Läs

69 kr/mån

Enkel Fakturering

4.90 kr/faktura

Fri från fast licenskostnad.

Fri från fast licenskostnad.

Integration

149 kr/mån

Obegränsat antal integrationer.

Obegränsat antal integrationer.

Kvitto & Resa

79 kr/mån

89 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod. Produkten övergår till Findity 2 maj 2024.

89 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod. Produkten övergår till Findity 2 maj 2024.

Kvitto & Resa Plus

99 kr/mån

109 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod. Produkten övergår till Findity 2 maj 2024.

109 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod. Produkten övergår till Findity 2 maj 2024.

Kvitto & Utlägg

4.90 kr/kvitto

Fri från fast licenskostnad. Kostnadsfritt för köp med Fortnox Företagskort.

Fri från fast licenskostnad. Kostnadsfritt för köp med Fortnox Företagskort.

Lager

369 kr/mån

Listat pris gäller första användaren.

Listat pris gäller första användaren.

Lager extra användare

65 kr/mån

69 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod.

69 kr/mån vid 3 månaders avtalsperiod.

Leverantörsfakturaattest

45 kr/mån

Läs

69 kr/mån

Lön

169 kr/mån

+ 19 kr/mån för varje anställd som får en lön utbetald under månaden.

+ 19 kr/mån för varje anställd som får en lön utbetald under månaden.

Enkel Lön

65 kr/mån

En (1) löneutbetalning ingår, + 19 kr/st för extra löneutbetalningar.

En (1) löneutbetalning ingår, + 19 kr/st för extra löneutbetalningar.

Offert & Order

89 kr/mån

Personalattest

45 kr/mån

Rapport & Analys Standard

149 kr/mån

Rapport & Analys Plus

299 kr/mån

Analys

29 kr/mån

Tilläggstjänst till Rapport & Analys.

Tilläggstjänst till Rapport & Analys.

Resa

4.90 kr/resa

Fri från fast licenskostnad.

Fri från fast licenskostnad.

Revisor

99 kr/mån

Tillfällig licens med automatisk uppsägning efter 30 dagar.

Tillfällig licens med automatisk uppsägning efter 30 dagar.

Tid

89 kr/mån

Bolagshanteraren

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

1-9 företag

1100 kr/mån

10-19 företag

1499 kr/mån

20-39 företag

2099 kr/mån

40-59 företag

2599 kr/mån

60+ företag

3099 kr/mån

Fortnox Koncern

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Företagspaket

20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör". Från +59 kr/mån per extra användare utöver de 20 som ingår. Listade priser avser per bolag.

Koncern liten

499 kr/mån

Koncern mellan

699 kr/mån

Koncern stor

899 kr/mån

Byråpaket

Fritt antal konsultanvändare med behörighet "Administratör", plus en (1) användare på företaget med behörighet "Observatör". Från +59 kr/mån per extra företagsanvändare utöver den som ingår. Listade priser avser per bolag.

Byrå koncern liten

149 kr/mån

Byrå koncern mellan

249 kr/mån

Byrå koncern stor

349 kr/mån

Plustjänster

Fakturatolkning

Digitalt flöde

4.90 kr/st

Fakturor inkomna via e-post eller uppladdade via Fortnox webb och mobilapp och skickade för tolkning. Samma pris gäller när ett bokföringsförslag genereras.

Fakturor inkomna via e-post eller uppladdade via Fortnox webb och mobilapp och skickade för tolkning. Samma pris gäller när ett bokföringsförslag genereras.

Extra sida digitalt flöde

0 kr/st

Postalt flöde

29 kr/st

Extra sida postalt flöde

0 kr/st

Återsänd, ej tolkningsbar, e-postflöde

4.90 kr/st

Återsänd, ej tolkningsbar, postalt flöde

15 kr/st

Postala återskick som hanteras manuellt

155 kr/st

Utskriftstjänst

A-post, inrikes

29 kr/st

B-post inrikes

29 kr/st

A-post utrikes

29 kr/st

B-post utrikes

29 kr/st

Bilaga

0 kr/st

Extra sida

0 kr/st

E-faktura

Skicka e-faktura

3 kr/st

Bilaga e-faktura

0 kr/st

Ta emot e-faktura

4.90 kr/st

Roamingavgift för E-faktura kan tillkomma.

Årsredovisning

Årsredovisning K2

200 kr/st

Årsredovisning K3

300 kr/st

Signering av dokument

Signering med licens för Arkivplats

19 kr/dokument

Pris 9 kr/dokument t.o.m. 1 maj 2024.

Pris 9 kr/dokument t.o.m. 1 maj 2024.

Signering uppdragsavtal

19 kr/avtal

Kostnadsfritt t.o.m. 31 maj 2024.

Kostnadsfritt t.o.m. 31 maj 2024.

Övriga plustjänster

Kreditupplysning

40 kr/st

SMS

1 kr/st

Övriga priser

Listade priser gäller vid 12 månaders avtalsperiod. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Fortnox Förening

249 kr/mån

Listat pris avser första användaren, därefter ordinarie licenspriser.

Listat pris avser första användaren, därefter ordinarie licenspriser.

Fortnox för idrottsföreningar/Idrottonline

149 kr/mån

Samma pris oavsett avtalsperiod.

Samma pris oavsett avtalsperiod.

Fortnox Enskild Firma

329 kr/mån

Offerta Flex

119 kr/mån

Endast enmånadersavtal.

Endast enmånadersavtal.

Fortnox Start

268 kr/mån

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021.

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021.

Fortnox Flex

386 kr/mån

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021. Paketet upphör den 1 april 2024.

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021. Paketet upphör den 1 april 2024.

Fortnox Total

859 kr/mån

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021.

Paket som erbjöds t.o.m. hösten 2021.

Lösning för hantverkare

1399 kr/mån

Fortnox Hantverkare

399 kr/mån

Lösning för fastighetsägare

799 kr/mån

Fakturaservice
Faktura, påminnelse, inkassokrav

Abonnemangsavgift: 0 kr/mån. Fortnox Finans skickar ut fakturan till våra klienters kunder via brev eller e-post. Fortnox Finans skickar även ut påminnelser och inkassokrav om kunderna inte betalar. Avgifter och eventuell dröjsmålsränta från förfallodagen tillfaller Fortnox Finans.

Pris

Kostnad för din kund

Fakturaservice postal (B-post)

Pris29 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Pris 15 kr/st t.o.m. 31 mars 2024.

Pris 15 kr/st t.o.m. 31 mars 2024.

- Tillägg för A-post

Pris0 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Kostnadsfritt fr.o.m. 1 april 2024. Pris fram till dess 2 kr/st.

Kostnadsfritt fr.o.m. 1 april 2024. Pris fram till dess 2 kr/st.

Fakturaservice e-faktura/e-post

Pris4.90 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Påminnelseservice

Pris0 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Kostnadsfritt fr.o.m. 1 april 2024. Pris fram till dess 1.90 kr/st.

Kostnadsfritt fr.o.m. 1 april 2024. Pris fram till dess 1.90 kr/st.

Kreditfaktura

PrisFrån 4.90 kr/st

Kostnad för din kund 0 kr/st

Påminnelseavgift (Sverige)

Pris0 kr*

Kostnad för din kund 60 kr

Inkassokrav

Pris0 kr*

Kostnad för din kund 180 kr

Dröjsmålsränta

Pris0 kr*

Kostnad för din kund Referensränta + 8%

Indrivning – Kronofogden

Du betalar för hantering hos Kronofogden.
 När din kund betalar får du tillbaka avgifterna för hanteringen. Vid behov kan du också få hjälp med delgivning.

Pris

Kostnad för din kund

Betalningsföreläggande hos Kronofogden

Pris680 kr*

Kostnad för din kund 680 kr

När kunden betalar får du tillbaka 680 kr.

När kunden betalar får du tillbaka 680 kr.

Verkställighet hos Kronofogden

Pris600 kr*

Kostnad för din kund 600 kr

När kunden betalar får du tillbaka 600 kr.

När kunden betalar får du tillbaka 600 kr.

Delgivning av betalningsföreläggande

Pris1400 kr

Kostnad för din kund 1000 kr

När kunden betalar får du tillbaka 1000 kr.

När kunden betalar får du tillbaka 1000 kr.

Indrivning – Efterbevakning och tilläggstjänster

Du betalar för tjänsten först när kunden betalar fakturan. 
Vi erbjuder tilläggstjänster enligt prislistan när fordran ligger för Indrivning.

Pris

Kostnad för din kund

Efterbevakning, del av betalat fakturabelopp

Pris20%*

Kostnad för din kund 0 kr

Amorteringsplan

Pris0 kr*

Kostnad för din kund 170 kr

Avi amorteringsplan

Pris0 kr*

Kostnad för din kund 60 kr

Anmälan fordran i konkurs

Pris180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

Rekonstruktion

Pris180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

Skuldsanering

Pris180 kr

Kostnad för din kund 0 kr

*Om du avbryter hanteringen av en kundfaktura som inte ligger på Indrivning, kan du välja att stå för din kunds avgifter.

Om du avbryter hanteringen av ett indrivningsärende, debiteras du allt din kund annars hade betalat, samt ev. efterbevakningsarvode baserat på det obetalda fakturabeloppet.

Avvikelser

Fortnox Finans kan erbjuda låga avgifter mot våra fakturautställare tack vare att vi har stora volymer och automatiserade flöden. För att vår hantering ska bli effektiv krävs att våra fakturautställare lämnar korrekta uppgifter till oss. Avvikelser innebär att fakturautställaren har lämnat felaktiga uppgifter till Fortnox Finans t.ex. felaktigt personnummer eller felaktiga adressuppgifter eller att fakturautställaren väljer att återkalla fakturan på grund av exempelvis felaktigheter eller att den är bestriden av fakturamottagaren.

Kostnad för fakturamottagare

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende**

Timkostnad arbete som ej ingår i tjänsten

Kostnad för fakturamottagare0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 550 kr / 550 kr

Återkalla eller kreditera faktura som är under bevakning

Kostnad för fakturamottagare0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr / 20% av kapitalbeloppet + lagstadgade och övriga avgifter och ränta

Återkalla eller kreditera faktura som är inskickad till Kronofogden men inte är i bevakning

Kostnad för fakturamottagare0 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr / Lagstadgade och övriga avgifter och ränta

Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut

Kostnad för fakturamottagare150 kr

Kostnad för fakturautställare vid lyckat / misslyckat ärende** 0 kr

**Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.