Bokföring av olika affärshändelser

Fortnox Bokföringstips

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Search
F
F-skatt

Bokföring av F-skatt i ett aktiebolag sker vanligtvis mot skattekontot 1630 och konto 2518 Betald F-skatt. I en enskild firma används ofta konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Fordonsskatt

För alla skattepliktiga fordon betalas fordonsskatt. Skatten kan bokföras på konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto 7699 Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto 2641 Debiterad ingående moms.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial kan bokföras på konto 5460 Förbrukningsmaterial.

G
Goodwill

Goodwill är en så kallad immateriell tillgång och bokförs på konto 1070 Goodwill.

J
Julgåva

Julgåva till anställda är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Julgåvor kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Julgåva till kund kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR.

P
Pensionssparande i aktiebolag

Vid bokföring av anställdas tjänstepension (pensionsförsäkring) i ett aktiebolag kan till exempel konton 7410 Premier för individuella pensionsförsäkringar, 7533 Särskild skatt för pensionskostnader samt 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader användas.

Preliminärskatt i aktiebolag

Ett aktiebolag ska varje månad betala en preliminär skatt till Skatteverket baserad på årets förväntade resultat. Preliminärskatten kan bokföras på konto 2518, med skattekontot 1630 som motkonto.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

R
Ränta på skattekontot

Intäktsränta på skattekontot bokförs vanligtvis på konto 8314, och kostnadsränta på konto 8423.

S
Slutlig skatt

Slutlig skatt i aktiebolag bokförs i olika steg där bland annat konto 1630, 2518 och 2512 kan användas.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Särskild löneskatt kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt.

U
Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

;