En person som står i kassan på en restaurang

Få hjälp med ändringar i ditt aktiebolag

Saker och ting förändras i ditt bolag över tid. Vissa ändringar måste dokumenteras och registreras hos till exempel Bolagsverket. Och där får du hjälp av oss på Fortnox. Vi ser till att inget missas om du till exempel behöver ändra bolagets styrelse, firmateckning eller aktiekapital.

Vanliga ändringar i aktiebolag

Ändra styrelse
Ändra styrelse

Ändringar av ett aktiebolags styrelse måste anmälas till Bolagsverket. Som minst kan styrelsen i ett aktiebolag bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Medlemmar i styrelsen måste vara minst 18 år gamla, får inte ha en förvaltare samt inte ha näringsförbud.

Om styrelsen består av två eller fler styrelseledamöter måste du dessutom anmäla en styrelseordförande till Bolagsverket.

En person som sitter vid ett skrivbord och håller i två kaffekoppar
Ändra firmateckning
Ändra firmateckning

Firmateckningen är styrelsens beslut på hur firman tecknas i ett aktiebolag. De personer som är firmatecknare har rätt att skriva under rättsligt bindande avtal i företagets namn – ensamma eller tillsammans.

Om du ska ändra firmateckningen eller styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör eller särskild firmatecknare ska detta registreras hos Bolagsverket.

Ändra aktiekapital
Ändra aktiekapital

Om aktiekapitalet ändras, det vill säga ökas eller minskas, innebär det i regel att antalet aktier som bolagets har också ändras. En ändring av bolagets aktiekapital måste alltid registreras hos Bolagsverket.

Vanliga anledningar till att öka aktiekapitalet är för att finansiera en investering, öka kreditvärdigheten eller ta in nya aktieägare. Det är vanligt att det görs genom en nyemission. Att göra motsatsen och sänka aktiekapitalet är vanligt för att lösa ut en aktieägare, göra en utdelning till aktieägare eller för att föra över pengar till fritt eget kapital.

Ändra företagsnamn eller verksamhet
Ändra företagsnamn eller verksamhet

Ändring av företagsnamn och/eller verksamhetsbeskrivning sker oftast när företaget byter inriktning, verksamhet eller får en ny ägare. Bolagsstämman behöver först besluta om en ny bolagsordning där detta skrivs in. Vi hjälper dig att anmäla ändringen till Bolagsverket.

Det är bra att ange några olika förslag på nytt företagsnamn. Eftersom ett aktiebolags namn skyddas i hela landet, kan ditt förslag redan vara upptaget.

Fler ändringar i aktiebolag

Överlåtelseavtal vid försäljning

Ett aktieöverlåtelseavtal reglerar villkoren för köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Vi hjälper dig att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal om du ska sälja aktier i ditt bolag.

Ändringar i företagets aktieboken

När en aktie säljs eller när uppgifter i aktieboken ändras – om du till exempel tar in en förköpsklausul eller hembudsklausul – ska ändringen föras in i aktieboken.

Aktiesplit eller sammanläggning

En aktiesplit gör att det blir fler aktier i bolaget, medan en sammanläggning (även kallad omvänd aktiesplit) gör att det blir färre aktier. Aktiekapitalet påverkas inte i något av fallen.

Så beställer du en ändring

Du gör enkelt en förfrågan om ändring i ditt aktiebolag i vårt digitala formulär. Priset är från 995 kronor per ändring (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter).

1
Vad vill du ändra?

Ange vilket bolag ändringen gäller, och vilken typ av ändring du vill att vi hjälper dig med.

2
Du får ett förslag

Du får förslag på upplägg och pris. Du skickar aktuella handlingar till oss och vi tar fram en fullmakt för att göra ändringen.

3
Ändringen genomförs

Vi skickar in ändringen till Bolagsverket och sköter all kontakt med dem. När ändringen är genomförd, hör vi av oss till dig igen.

Ändringar i aktiebolag

Vanliga frågor och svar

Vilka ändringar kan jag få hjälp med?

Vi kan hjälpa dig med:

  • Ändring av styrelse

  • Försäljning av aktier i bolaget

  • Ändring av firmateckning

  • Nyemission

  • Aktiesplit

  • Fusion av helägt dotterbolag

  • Fusion genom absorption

  • Indragning av aktier samt fondemission

  • Minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare

Vad kostar det att göra en ändring?

Priserna skiljer sig åt beroende på ändringens omfattning och hur mycket arbete som krävs. I regel kostar det från 995 kronor exklusive moms. Eventuella avgifter till Bolagsverket tillkommer. Kontakta gärna oss för att få ett pris på ändringen du vill göra.

Hur lång tid tar det att göra en ändring?

Vi behöver få aktuella handlingar signerade, i original, via fysisk post. Det tar vanligtvis ett par dagar, och sedan genomför vi ändringen. Därefter har Bolagsverket en handläggningstid på cirka tre vardagar.

Behöver ni en fullmakt för att kunna göra en ändring?

Ja, vi behöver alltid en fullmakt vid ändringar när ärendet är inskickat till Bolagsverket. Via fullmakten har vi rätt att skicka in ändringen som du vill göra. Vi hjälper dig att ta fram fullmakten, som du signerar och postar till oss i original.

När kan jag behöva göra en ändring i mitt företag?

Om du till exempel har sålt aktier och vill ha hjälp med att ta fram ett nytt aktieöverlåtelseavtal. Eller om det sker en ändring av styrelsen. Då behövs en styrelseändring skickas in till Bolagsverket så att uppgifterna uppdateras.

Hur gör jag för att beställa en ändring?

Du skickar en förfrågan via vårt formulär eller mejlar oss på lagerbolag@fortnox.se . Om du tidigare har beställt ett bolag av Fortnox kan du göra en förfrågan om en ändring via ditt konto.

Har du några funderingar?
Hör av dig till oss på 0470–78 50 20 så hjälper vi dig.