Vad är Fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.

En fullmakt är ett intyg

En fullmakt ger en person rätt att företräda en annan person. Med hjälp av en fullmakt kan man ge en annan person i uppdrag att utföra specifika handlingar i sitt eget namn. Den person som ger en fullmakt till en annan person kallas för huvudman eller fullmaktsgivare medan den som tar emot fullmakten kallas för ombud eller fullmaktstagare.

När används en fullmakt?

En fullmakt kan användas vid många tillfällen. Ett sådant tillfälle kan exempelvis vara att hämta ut receptbelagd medicin till en äldre person som har svårt att ta sig till apoteket. Regler om fullmakt regleras i avtalslagen.