Vad är Köpebrev?

Köpebrev är ett skriftligt dokument som upprättas efter ett köpekontrakt och fungerar som ett bevis, ett kvitto, på fullgjord betalning.

Skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Avtal är ett annat ord för kontrakt med skillnaden att avtal kan vara både muntliga och skriftliga medan ett kontrakt avser ett skriftligt avtal. I ett företag är det endast behörig firmatecknare som kan underteckna ett kontrakt. Ett kontrakt innehåller de villkor, klausuler och annan information som ska gälla mellan de parter som ingår överenskommelsen och gäller först när alla parter skrivit under. Ett köpebrev är ett bevis, ett kvitto, på att affären är betald.

Köpebrevet bekräftar köpekontraktet och fungerar som ett kvitto på affären

Köpebrev används ofta vid fastighetsaffärer där köpekontraktet förklarar vilka villkor som gäller mellan säljaren och köparen, till exempel köpeskilling, handpenning, tillträdesdag och eventuella villkor. Köpebrevet upprättas på tillträdesdagen och bekräftar att köpekontraktet är uppfyllt. Det fungerar som ett kvitto på betalningen. Köparen får tillträde till fastigheten, registreras som ny ägare och får lagfart till fastigheten. Köpebrevet är en juridiskt bindande handling och köpebrev ska bland annat inkludera namnen på parterna, köpeskilling och att köpekontraktet är genomfört och tillgången (fastigheten) är överlåten. Köpebrevet måste vara undertecknat av både säljare och köpare för att vara giltigt.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.