Vad är Lågkonjunktur?

I en lågkonjunktur är den totala efterfrågan på både tjänster och varor låg. Detta kan bland annat leda till att företag får svårt att ha full sysselsättning för sina anställda, vilket i sin tur kan resultera i högre arbetslöshet.

Läs mer om lågkonjunktur

Från minskad efterfrågan till ökad arbetslöshet

När efterfrågan på tjänster och varor i ett land successivt sjunker är landet på väg in i en lågkonjunktur. Företag får svårare att sälja sina varor och tjänster och därmed svårare att behålla sina anställda. Ökad arbetslöshet är således en naturlig följd av en lågkonjunktur. När människor inte arbetar minskar inkomsterna och möjligheterna till konsumtion. Eftersom den ekonomiska tillväxten kräver konsumtion, leder en lågkonjunktur till att den ekonomiska aktiviteten i allmänhet minskar.

Produktion kräver konsumtion och vice versa

En lågkonjunktur är ett tydligt exempel på hur konsumtion och produktion är beroende av varandra och hur det ekonomiska maskineriet kräver bägge delar för att fungera. Ju fler som blir arbetslösa desto färre har råd att konsumera, vilket i slutändan leder till ännu mer arbetslöshet. På så sätt kan en negativ ekonomisk utveckling snabbt eskalera och påverka samhällsekonomin på alla plan.

Deflation, recession och depression

Under en lågkonjunktur brukar prishöjningarna avta och ibland händer det till och med att priserna sjunker. Prissänkningarna till följd av en lågkonjunktur kallas för deflation. Om landets BNP sjunker under en längre tid på grund av lågkonjunkturen kallas detta för recession, och om nedgången blir extremt kraftig eller långvarig kallas detta för depression. I slutet av en lågkonjunktur brukar företag så smått börja producera nytt igen och behöver då också anställa personal. Detta kan bero på att efterfrågan aldrig helt försvinner och att företagens lager förr eller senare tar slut. Med en ökad produktion hos flera företag kan kurvan för konjunktur återigen börja peka uppåt.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.