Vad är Säte?

Platsen där en juridisk person har sin hemvist.

Läs mer om säte