Vad är Säte ?

Platsen där en juridisk person har sin hemvist.

Läs mer om säte