Smart koppling: Chargebee - AutomatiseraMera

Chargebee - AutomatiseraMera icon

Chargebee - AutomatiseraMera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera den löpande Chargebee bokförigen

Slipp manuell hantering av den löpande bokföringen för Chargebee försäljningen och låt Automatisera Mera Chargebee Integration göra jobbet för er!

Integrerar Fortnox med Chargebee med synk av artikelregister, kundregister och kundfakturor.

Chargebee kopplingen integrerar Fortnox med Chargebee och synkar artikelregister, kundregister och kundfakturor från Chargebee till Fortnox.

Integrationen automatiserar den löpande bokföringen av försäljning via Chargebee genom att importera kund- och fakturadata till Fortnox och kontera intäkterna på de angivna intäktskonton.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar kundfakturor i Fortnox

  • Skapar Kreditfakturor i Fortnox vid återbetalning

  • Full Valutastöd

  • Synkning av artiklar, med Chargebee som referens

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.