Smart koppling: Coredination

Coredination icon

Coredination

0 st

Skippa papperslapparna

En modern tjänst för hantering av arbetsorder och tidrapportering

Med Coredinations tjänst för mobil arbetsorder registrerar du allt som ska faktureras mot uppdragen.

  • Underlätta planeringen för arbetsledare eller transportledare

  • Få en gemensam bild över verksamheten oavsett var du är

  • Gör klart jobbet i fält, i mobilappen registrerar du allt som behövs

  • Fakturera snabbare utan att missa något

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med ett knapptryck skapar du automatiskt fakturor i Fortnox från underlagen i Coredination. Det blir ett fullständigt systemstöd hela vägen från beställning till faktura.

Läs mer på Coredination AB's hemsida
Har du frågor om Coredination?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar