Bokföra Återbetalning till kund

En intäkt som på grund av reklamation och kreditering inte längre är en intäkt justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt i kontogrupp 3 i företagets bokföring.

Om en kund inte är nöjd med varor eller tjänster som ett företag har levererat eller utfört kan de göra en reklamation. En reklamation kan ske genom att företaget åtgärdar felet eller skickar en ny vara, reparerar varan eller utför tjänsten på nytt. Kan reklamationen inte åtgärdas kan kunden istället ersättas med en delkreditering, prisnedsättning eller häva köpet och få en fullständig återbetalning i form av en helkreditering.

Väljer man att kreditera köpet kan företaget skapa en kreditfaktura som helt eller delvis kvittar ut kundfakturan eller kontantkvittot och betalar tillbaka det som kunden har betalat. En kreditfaktura är lika med en minusfaktura, alltså en negativ inkomst/intäkt och en negativ försäljning i företaget. Krediteringen ska redovisas motsatt med hur inkomsten av försäljningen bokfördes från början. Detta gör att försäljningsintäkterna minskar (debiteras) och eventuellt också den utgående momsen om försäljningen räknades som momspliktig. Intäkter bokförs i kontoklass 3 enligt baskontoplanen.

Om företaget väljer att tillämpa kontantmetoden ska krediteringen bokföras när återbetalningen görs till kunden. Väljer företaget istället att tillämpa fakturametoden ska kreditfakturan bokföras när den har skapats eller när återbetalningen sker, beroende på vad som sker först.

Exempel på bokföring av återbetalning till kund

Nedanstående exempel visar hur bokföringen kan se ut om ett företag har skapat en kreditfaktura till en kund i Sverige enligt fakturametoden. Kreditfakturan har ett totalt värde på 15 000 kronor inklusive moms (25 %) där momsen utgör 3 000 kronor. Varans värde utgör 11 000 kronor och frakten 1 000 kronor. Den ursprungliga försäljningen bokfördes i kredit på konto 3001 och 3520, varpå den krediterade försäljningen bokförs på samma konton fast omvänt.

KontoDebetKredit
1510 – Kundfordran15 000 kr
2611 – Utgående moms SE, 25 %3 000 kr
3001 – Försäljning inom Sverige, 25 %11 000 kr
3520 – Fakturerade frakter SE, 25 %1 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.