Bokföra Goodwill

Goodwill är en så kallad immateriell tillgång och bokförs på konto 1070 Goodwill.

Goodwill är ett uppskattat värde av ett företags renommé och anseende. Det avser alltså immateriella tillgångar och kan, förutom renommé och anseende, bestå av till exempel varumärket och kundregister. Det är helt enkelt det värde som överstiger företagets bokförda värde och innebär att företaget värderas högre än de faktiska tillgångarna.

Goodwill uppstår när ett företag ska säljas och det förvärvande företaget betalar mer än vad de tillgångar och skulder som finns i bolaget är värda, dvs företagets tillgångar minus dess skulder. Man betalar alltså för saker som inte är materiella men som ändå har ett värde. Det kan vara att företaget befinner sig på en mycket lönsam marknad eller att företaget har ett starkt profilerat varumärke. Företaget får inte göra avskrivningar på goodwill men kan skriva ner det om värdet sjunkit. Tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde och företaget måste alltså regelbundet kontrollera (nedskrivningspröva) om goodwillvärdet finns kvar oförändrat. Motsatsen till goodwill är badwill eller negativ goodwill.

Hur bokförs goodwill?

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att bokföra posterna på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Exempel på bokföring av goodwill

Anta att ett företag köper alla aktier i ett annat företag för 1 000 kr. Nettotillgångarna (tillgångar minus skulder) hos företaget som ska förvärvas är 500 kr. Skillnaden, det man kallar goodwill, är i detta fall 500 kr. I detta fall ska företaget som köper aktierna redovisa goodwill enligt följande:

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto1 000 kr
1310 – Andelar i Koncernföretag500 kr
1070 – Goodwill500 kr

Om vi istället antar att företaget som vill köpa upp aktierna i det andra företaget betalar mindre än nettotillgångarna, alltså att det finns en badwill, ska det redovisas så här:

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto500 kr
1310 – Andelar i Koncernföretag1 000 kr
8390 – Övriga finansiella intäkter500 kr

Företaget har då köpt aktierna för 500 kr och nettotillgångarna i det förvärvade företaget uppgår till 1 000 kr. Skillnaden, i detta fall badwill, är 500 kr. Badwill tas upp som en skattepliktig intäkt.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.