Bokföra Importmoms

Momspliktiga inköp bokförs vanligtvis under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Inköp av varor utanför EU bokförs vanligtvis under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Vid import av varor som förs in i Sverige från ett land utanför EU ska momsredovisningsskyldiga företag redovisa importen på sin momsdeklaration och betala importmoms till Skatteverket. Först lämnar företaget en importdeklaration till Tullverket och sedan betalas importmomsen till Skatteverket.

Tullverket skickar ut ett beskattningsunderlag för importmomsen. Underlaget inkluderar tullvärdet, tull och andra skatter och avgifter. Importmomsen ska redovisas när företaget får tullfakturan med underlaget från Tullverket. Den normala momssatsen vid import är 25 procent. Momssatsen kan dock också vara 12 procent för till exempel livsmedel eller 6 procent för till exempel tidningar och böcker. Momsen beräknas på beskattningsunderlaget för importmoms. Företaget ska redovisa både utgående och ingående moms. Redovisningen sker oftast i redovisningsvalutan. När leverantörsfakturan ska betalas bokförs eventuella valutadifferenser.

I skattedeklarationen redovisas utgiften vid import i ruta 50 (Beskattningsunderlag vid import). Utgående moms redovisas i ruta 60, 61 eller 62 (Utgående moms 25 %, Utgående moms 12 %, Utgående moms 6 %). Ingående moms redovisas i skattedeklarationen i ruta 48 (Ingående moms att dra av).

Exempel på bokföring av importmoms

Ett företag har köpt in varor från ett land utanför EU för 10 000 dollar. Valutakursen är 10 SEK per USD. I svenska kronor blir fakturan därför 100 000 kronor. När företaget mottar fakturan från leverantören kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld100 000 kr
4011 – Varuinköp100 000 kr

Vid betalningstillfället till leverantören har det uppstått en valutadifferens på plus en krona (11 SEK per USD, istället för 10 SEK som när fakturan bokfördes). Det innebär att betalningen till leverantören uppgår till 110 000 kronor. Det tillkommer även en bankavgift på 25 kronor. Betalningen och differensen kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto110 025 kr
2440 – Leverantörsskuld100 000 kr
7960 – Valutakursförlust10 000 kr
6570 – Bankavgifter25 kr

Företaget får sedan en faktura från Tullverket som visar att tullvärdet för varorna är 100 000 kronor, och att tull och andra avgifter är 30 000 kronor. Konto 2440 och 4011 ökar därför med 30 000 kr ytterligare, utöver det som bokfördes i första steget.

Momssatsen för varorna är 25 procent och momsen beräknas därför till 32 500 kronor (130 000 x 0,25). Så här kan konteringen se ut:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld30 000 kr
4011 – Varuinköp30 000 kr
4599 ­– Justering, omvänd moms130 000 kr
4545 – Import av varor 25 %130 000 kr
2615 – Utgående moms import av varor, 25 %32 500 kr
2645 – Ingående moms utland32 500 kr

Slutligen betalas tullen och övriga avgifter på fakturan från Tullverket:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto30 000 kr
2440 – Leverantörsskulder30 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult .