Bokföra Leasingbil

Kostnaden för leasingbil bokförs normalt under konto 5615 Leasing av personbilar. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs vanligen på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter.

När du leasar en personbil hyr du en bil under en avtalad period. Du betalar hyra i form av leasingavgifter. Fördelar med en leasingbil är bland annat att halva momsen är avdragsgill och att ditt företag inte binder upp kapital. Halva momsen får lyftas i de fall bilen används i ringa omfattning. Nackdelarna är att privata resor med en leasingbil är begränsade, och att det ofta är krångligt och dyrt att lösa ut ett avtal i förväg. Ett leasingavtal gäller normalt i 24 eller 36 månader. Leasingavgifterna betalas som en månadskostnad eller som en kvartalskostnad. Den första betalningen är ofta något högre, en så kallad förhöjd första avgift. Den ska bokföras som en tillgång , och fördelas (periodiseras ) över hela leasingperioden för att kostnaden ska belasta rätt period. Halva momsen får lyftas även på den första förhöjda leasingavgiften.

Vad som ska gälla för leasingbilen styrs av ett leasingavtal där till exempel längden på leasingperioden, storleken på leasingavgifterna och bestämmelser för eventuellt utköp av bilen efter leasingperiodens slut finns angivit. Ett leasingavtal kan vara antingen ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal innebär att ekonomiska fördelar och risker flyttats över från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal innebär att leasinggivaren står för bland annat service, underhåll och reparationer. Finansiella leasingavtal är vanligare än operationella leasingavtal.

När leasingperioden är slut kan bilen återlämnas till leasinggivaren. Leasingtagaren kan också överväga att lösa ut bilen.

Exempel bokföring av leasingbil

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Momssatsen på leasingavgiften för en personbil är 25 procent, och det är tillåtet att göra avdrag för halva momsbeloppet som ingående moms om bilen används i ringa omfattning. Det finns situationer där det är tillåtet att göra avdrag för hela momsen. Detta gäller till exempel om bilen endast används för taxiverksamhet, för körkortsutbildning eller för transport av avlidna.

I vårt exempel leasar ett företag en bil där halva momsen är avdragsgill. Den månatliga leasingavgiften är 4 000 kronor inklusive moms. Den första fakturan innehåller en första förhöjd leasingavgift på totalt 50 000 kronor (40 000 kronor exklusive moms). Leasingperioden är på 36 månader.

Bokföra första förhöjd leasingavgift

Vi börjar med att bokföra den första förhöjda leasingavgiften. Fakturan är på 40 000 kronor exklusive moms. Med en momssats på 25% blir momsen 10 000 kronor – men i och med att bara halva momsen får dras av bokförs bara 5 000 kronor moms. Resterande belopp av fakturan, det vill säga 45 000 kronor, bokförs som en tillgång i företaget.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto50 000 kr
1720 – Förutbetalda leasingavgifter45 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms5 000 kr

Bokföra periodisering av första förhöjd leasingavgift

Den första förhöjda leasingavgiften à 45 000 kronor kostnadsförs (periodiseras) proportionerligt under de 36 månader som leasingavtalet gäller. Det månatliga beloppet som kostnadsförs är 45 000 / 36 = 1 250 kr. Så här kan en bokföringspost av en sådan periodisering se ut.

KontoDebetKredit
1720 – Förutbetalda leasingavgifter1 250 kr
5615 – Leasing av personbilar1 250 kr

Bokföra månadsavgift leasing

Den månatliga avgiften från leasinggivaren är 4 000 kr per månad. Halva momsen får lyftas. Avgiften betalas från företagets bankkonto.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto4 000 kr
5615 – Leasing av personbilar3 600 kr
2641 – Debiterad ingående moms400 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.